ใครไม่ชอบก็ปล่อยเขาไป อย่าเอามาคิดให้เสียเวลาชีวิตเลย

ใครไม่ชอบก็ปล่อยเขาไป อย่าเอาม … Read More

ถ้าเขารักคุณจริง เขาจะไม่มีวันทิ้งคุณแม้วันที่ ลำ บ ากที่สุดก็ตาม

ถ้าเขารักคุณจริง เขาจะไม่มีวัน … Read More