จงยินดีที่จะเห็นเขามีความสุข แม้ข้างกายเขาจะไม่ใช่เรา

การที่เราเป็นคนดีนั้น ไม่ใช่ว่ … Read More

วันหนึ่งเราจะรู้ว่าความรักที่ดี ไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนหน้าตาดี

วันหนึ่งเราจะรู้ว่าความรักที่ด … Read More

อย่าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร โดยเฉพาะคนที่ไม่เห็นค่าของเรา

อย่ าเอาความรักของเรานั้นไปผูก … Read More

เราไม่มีวันได้ครอบครองสิ่งที่ไม่ได้ถูก กำหนดมาเพื่อเรา

เมื่อเขาหมดรัก “ทำไมไม่ควรยื้อ … Read More

จงเลือกคบเพื่อนที่จะทำให้เรา เปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้น

เราทุกคนต่างล้วนก็ต้องมีเพื่อน … Read More