บางทีการที่เราเป็นโสด ไม่ได้หมายความว่าเรานั้นไม่มีค่า

ไม่มีคู่ใช่ว่าชีวิตนี้จะหมดควา … Read More

คนเราเมื่อถึงเวลาที่ต้องไป ต่อให้รักแค่ไหนก็ต้องปล่อยอยู่ดี

คนเราเมื่อถูกทิ้งตอนอๅยุเริ่มม … Read More

เมื่อถึงเวลาที่ต้องจาก ต่อให้อยากอยู่มากแค่ไหนก็คงต้องไป

ก ฏของความรักคือ การเปลี่ยนแปล … Read More

เวลาเท่ากับความใส่ใจ พอเวลาน้อยไปเลยดูเหมือนความใส่ใจน้อยลง

เวลา เท่ากับความใส่ใจค่ะ พอเวล … Read More