การ เ ลิ ก ร า ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้า แต่ทำให้เราพบหัวใจที่สงบกว่าเดิม

การ เ ลิ ก ร า ไม่ใช่เรื่องน่า … Read More

ล ม เ ข้าส ม อ ง อาการ โ ค ม่ า เพราะจาม หมอมนูญ เ ตื อ น ใช้หน้ากากอนามัย

ล ม เ ข้าส ม อ ง อาการ โ ค ม่ … Read More

จำไว้น ะ ใครจะพูด อะไรก็ช่างเขา กร รม มั น อ ยู่ ที่ ผู้ พู ด ไม่ใช่อยู่ที่เรา

จำไว้น ะ ใครจะพูด อะไรก็ช่างเข … Read More