ทำไมหิมะตกในลาว แต่ไ ม่ตกในไทย

ทำไมหิมะตกในลาว แต่ไ ม่ตกในไทย

จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการเผยแพ ร่ภาพหิมะตก ที่เมืองซาปา ประเทศเวียดนาม และเมืองเชียงขวาง สปป.ลาว ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนประเทศเวียดนาม ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ และตั้งข้อสังเกตกันว่า

ม้กระทั่ง สปป.ลาวที่อยู่ติดกับประเทศไทย ยังมีหิมะตกลงมาได้ ดังนั้น ประเทศไทยก็อาจจะมีหิมะตกลงมาได้เช่นกัน

ล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญของ แบบจำลองด้านภูมิอากาศ (วาฟ-รอม) ของสถาบันส ารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทย าศาสตร์วิจัย และนวัตกร รม (อว.) อธิบายว่า เมืองซาปา กับรอยต่อระหว่างเวียดนาม และสปป.ลาวนั้น มีหิมะตกได้เป็นบางปีอยู่แล้ว แต่ไ ม่บ่อยนัก

โดยล่าสุดนั้น พบว่า เมืองซาปา เกิดหิมะตกเมื่อปี 2016 หรือ พ.ศ.2559 เมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมา สาเห ตุที่หิมะตกในบริเวณนี้ เป็นเพราะ บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาจากประเทศจีนที่รุนแ รงมาก ที่สำคัญ คือ ศูนย์กลางของความกดอากาศสูงไหลลงมาจนถึงบริเวณจีนตอนล่าง ทำให้วงการแผ่ของบริเวณความกดอากาศสูงมีความรุนแร งจนสามารถแผ่ไปถึง ซาปา ประเทศเวียดนาม และเมืองเชียงขวางที่อยู่ชายแดน เวียดนามและลาวได้

เมื่อถามว่า หากเป็นเช่นนี้ โอกาสที่ประเทศไทยจะเกิดหิมะตกได้หรือไ ม่ ผู้เชี่ยวชาญจาก วาฟ-รอม ชี้แจงว่า หากมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แร งมากๆ และแผ่ลงมาแบบตรงๆก็อาจจะเกิดหิมะตกได้ แต่ในความเป็นจริงก็คือ เมื่อบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาจากประเทศจีนนั้น ก่อนจะมาถึงประเทศไทย จะมีเทือกเขาหิมาลัยขวางเอ าไว้ และเคลื่อนที่มาทางตะวันออกของประเทศไทย และแผ่เป็นแนวทะแยง เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ไ ม่มีลมที่จะเข้าเป็นลมตรงๆ โอกาสที่จะเกิดหิมะตกจึงแทบไ ม่มีเลย

ใส่ความเห็น