ใครกู้บ้าน กู้รถ มีห นี้บัตรเครดิต เลื่อนชำระได้

ใครกู้บ้าน กู้รถ มีห นี้บัตรเครดิต เลื่อนชำระ หรือจ่ายแต่เงินต้นได้

ธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปมาตรการช่วยเหลือลูกห นี้ เพื่อเยียวย าในช่วงวิกฤ ต สำหรับลูกห นี้ทุกประเภท ทั้งคนที่กู้บ้าน กู้รถ ติดห นี้บัตรเครดิต ทั้งเลื่อนชำระค่างวดได้ จ่ายแต่เงินต้น หรืออื่น ๆ ครั้งนี้จัดหนัก ไ ม่จำกัดวงเงิน

วันที่ 13 มกราคม 2564 เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้เผยถึงมาตรการที่ออกมาล่าสุดจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือลูกห นี้ธุรกิจ และลูกห นี้รายย่ อย โดยที่ทาง ธปท. ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ออกมาดังนี้

 

ลูกหนี้บัตรเครดิต

เปลี่ยนเป็นสินเ ชื่อระยะยาว 48 งวด หรือ ขยายเวลาการชำระห นี้ ดอกเบี้ ยไ ม่เกิน 12% (พิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถของการชำะห นี้)

-ลูกห นี้สินเ ชื่อส่วนบุคคล ที่มีวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด

ลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระห นี้ หรือ เปลี่ยนเป็นสินเ ชื่อระยะยาว 48 งวด หรือ ขยายเวลาการชำระห นี้ ดอกเบี้ ยไ ม่เกิน 22% (พิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถของการชำะห นี้)

รถยนต์

– ลูกห นี้สินเชื่ อส่วนบุคคล ที่ผ่อนชำระเป็นงวดและสินเ ชื่อจำนำทะเบียนรถ

– ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ ยไ ม่เกิน 22%

– ลูกห นี้สินเชื่ อเช่าซื้อ คือ คนที่กู้รถ ไ ม่จำกัดวงเงิน

เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเ บี้ย) 3 เดือน หรือ ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระห นี้

บ้าน

– ลูกห นี้สินเ ชื่อบ้าน คือ คนที่กู้บ้าน ไ ม่จำกัดวงเงิน

– เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ ย) 3 เดือน หรือ เลื่อนชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ ยให้ตามความเหมาะสม

– ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระห นี้

สมัครได้ถึงตอนไหน

ท่านสามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือได้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สมัครอย่างไร

1. ผ่านคอลเซ็นเตอร์และแอปพลิเคชันของธนาคารหรือผู้ให้บริการแต่ละแห่ง

2. โทร. 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

3. ทางด่วนแ ก้ห นี้

4. คลินิกแก้ห นี้ โทร. 0 2 6 1 0 2 2 6 6

ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกห นี้ของผู้ให้บริการทางการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ ธปท. สามารถทบทวนมาตรการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

ขอขอบคุณที่มา : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

ใส่ความเห็น