4 ปีนักษัตร การเงินดี การงานคล่อง โชคลาภครั้งใหญ่เข้าหา

4 ปีนักษัตร การเงินดี การงานคล่อง โชคลาภครั้งใหญ่เข้าหา

ท่านที่เกิดปีขาล

ที่ผ่านมา ด ว ง ชะตาท่านไม่ค่อยสู้ดีมาตลอดทำงานเหมือนจะดีจะดีจู่ ก็

เกิດเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานมีศัตรูในที่ทำงานมีคนแอบซุบซิบนิ น ท าเ รื่ อ งเราลับหลังมองหน้ากันไม่ค่อยติดทำให้ชีวิตท่านจมดิ่งมีแต่ความເครียດทำงาน

ไม่มีความสุขจนแทบไม่อย ากตื่นไปทำงานในทุก เช้า แต่ในช่วงกลางเดือนนี้

เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะค่อย ดีขึ้นตามลำดับเพื่อนที่ทำงานจะเข้าใจเรามากขึ้น 

ท่านที่เกิดปีระกา

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ด ว ง ชะตาของท่านมักถูกรุมเร้าด้วยความເครียດจากทั้งคนรักและญาติพีน้องทำให้รู้สึกหงุดหงิดເครียດและไม่โอเคกับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้

ยิ่งไปคุยไปปรึกษากับเพื่อนเ รื่ อ งอาการก็ยิ่งເครียດจิตตกไปกันใหญ่แต่หลังกลางเดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตท่านจะเข้ารูปเข้า ร อ ย มากขึ้น หน้าที่การงานเจ้า

นายจะขึ้นเ งิ นเดือนให้ตำแหน่งก็ขยับสูงขึ้นอีกขั้นความເครียດจะเริ่มลดน้อยลงและ ด ว ง ท่านมีเกณฑ์ได้ลาภ ล อ ย จากการ เ สี่ ย ง ด ว ง

ท่านที่เกิดปีมะเมีย

ที่ผ่านมา ด ว ง ชะตาของท่านจะมีปัญหากับคู่ ค ร อ ง กับคนรักบ่อยและถี่ขึ้นให้s ะวั งเ รื่ อ งการใช้คำพูดคำจาที่ไม่ถนอมน้ำใจกันและการลงไม้ลงมือกันแต่แม้ ด

ว ง ความรักท่านจะไม่ค่อยดีแต่ ด ว ง โชคลาภท่านพุ่งมาเป็นอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียว หลังจากกลางเดือนนี้เป็นต้นไปจะได้รับโชคลาภจากการ เ สี่ ย ง โชคสูง

ท่านที่เกิดปีจอ

ที่ผ่านมาพื้นชะตาลุ่ม ดอน มาโดยตลอดแต่ปีนี้กลับดีอย่างน่าตกใจ ด ว ง ชะตา

เหมือนหนูตกถังข้าวสารจะได้เจอคนดีมีฐานะเข้ามาอุปถัมภ์แต่กลางเดือนนี้ไป ด ว ง ชะตาด้านเ งิ นทองท่านจะพุ่งแรงมาก ใครค้าขายก็จะค้าขายง่ายขึ้น ย อ ด

ขายโตกว่าแต่ก่อนแบบผิดปกติ ทั้งค้าขายปกติและค้าขาย อ อ นไลน์ ย อ ด ขายกำไรต่อเดือนหลายแสนบาทเลยทีเดียว

ใส่ความเห็น