อย่ า เห ยีย บหัวคนอื่นเพื่อทำตัวเองให้สูง

อย่ า เห ยีย บหัวคนอื่นเพื่อทำตัวเองให้สูง

เคยเห็น หรือเคยพบเจอคนประเภทนี้บ้างไหม ฆ่ า น้อง ฟ้องน าย และข า ย

เพื่อน เรามาอ่านเรื่องเล่านี้กัน

พ่อคนหนึ่ง ชวนลูกชายไปเดินที่ชายหาด พร้อมกับสอนลูก โดยการใช้ไม้ขีดทราย 2 เส้น เป็นเส้นขนานกัน เส้นหนึ่งยาว 3 ฟุต อีกเส้นหนึ่งยาว 5 ฟุต พ่อเลย

ถามลูกว่า ลูกสามารถทำให้่เส้น 3 ฟุตยาวกว่าเส้น 5 ฟุตได้หรือเปล่า ลูกครุ่นคิดแล้วก็ ทำการลบเส้นนยาว 5 ฟุตให้สั้นลงแหลือแค่ ฟุตเดียว เส้น 3 ฟุต เลยยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัด ลูกจึงถามพ่อว่า ทำแบบนี้ถูกไหมครับพ่อ

พ่อยิ้ม มองหน้าลูกช าย แล้วบอกกับลูกช ายอย่างจริงจัง ลูกตั้งใจฟังพ่อนะ เรื่องนี้สอนลูกว่า คนที่จะยกตนเองให้สูงขึ้น โดยการทำร้ ายคู่แข่งนั้น ไม่ใช่วิธีที่ถูก

ต้อง เพราะเท่ากับเราไปทำร้ ายคนอื่น เพื่อให้ตัวเองนั้นสูงขึ้น แต่เราควรทำตัวเองให้พัฒนาแล้วยกตัวเองขึ้นจากความสามารถเราเอง ไม่ใช่ไปลดค่าของคนอื่นลง

จากนั้นพ่อขีดเส้นขนาน 2 เส้นเหมือนเดิม คือ 3และ 5 ฟุต แล้วพ่อก็ขีดเส้น 3 ฟุต ให้ยาวขึ้นเป็น 10 ฟุต

แล้วพูดว่า ดูให้ดีนะลูก จงอย่าคิดว่าคู่แข่งคือศัต รู แต่ให้คิดว่าเป็นค รู และเราจะต้องพัฒนาตนเองให้เทียบเท่าหรือดีกว่า เพราะจะทำให้ลูกได้ก้าวไปข้างหน้าอย่ างสง่างาม และภาคภู มิใจในตนเองอย่างแท้จริง

หากไร้คู่แข่งแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีศัก ยภ าพในการทำง า นขนาดไหน ไม่มีอั ป ลักษ ณ์ก็ไม่รู้จักสวยงาม

การที่คนเราจะยกตัวเองสูงขึ้นไป โดยการทำร้ ายผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยวาจา การก

ระทำ ถึงแม้จะประสบความสำเร็จมาก็ใช่ว่าจะมีความภาคภูมิใจ ไร้เกี ยรติ การเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยการกดขี่ผู้อื่น กับการเลื่อนตัวเองขึ้นไปโดยปล่อยให้คนอื่นได้ก้าวไปตามวิถีทางของเขา ตามความสามารถของเขาย่อมมีผลลัพธ์ที่ต่างกัน

 

ใส่ความเห็น