ถ้าเขารักคุณจริง เขาจะไม่มีวันทิ้งคุณแม้วันที่ ลำ บ ากที่สุดก็ตาม

ถ้าเขารักคุณจริง เขาจะไม่มีวันทิ้งคุณแม้วันที่ ลำ บ ากที่สุดก็ตาม

หล ายๆคนคงเคยเจอสำหรับคนที่มีแฟน แล้วรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไป เขาไม่รัก

แต่ก็พย าย ามยื้อเขาไว้เพื่อให้ความรัก ดำเนินต่อไป แม้จะทุ กข์ในใ จแค่ไหนก็ต าม

เขาไม่รักแล้ว เเต่ถ้าคุณยังฝื นจับมือเขาไว้

คุณจะเจ็ บป ว ดมากกว่าที่จะยอมปล่อยให้เขาจากไปโดยดี

เพร าะถ้าเขายังยอมให้คุณ จับมือข้างหนึ่งในวันที่เขาหมดรักคุณเเล้ว

เเต่มืออีกข้างของเขาก็ไปจับมือกับอีกคนหนึ่ง มองเผินๆเหมือนเขาจับมือไว้ทั้ง 2 คน

เเต่จริงๆเเล้วไม่ใช่หรอก เขาจับมือคนใหม่

เเต่มืออีกข้าง เขาไม่ได้จับมือคุณ คุณต่ างหากที่จับมือ ยื้ อ

เขาไว้ไม่ยอมปล่อยเอง คนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่

ในเมื่อเขาปล่อยมือคุณไปเเล้ว คุณก็ต้องปล่อยเช่นกัน

เลือกหันกลับมา รักตัวเอง เลือกที่จะความสุขดีกว่า

คนที่ รัก คุณ อาจไม่ เพอร์เฟคต์ ตลอดเวล า แต่เขา

เป็นตัวของตัวเอง อาจไม่ เ อ าใจ คุณมากมาย แต่เขา สม่ำเสมอ

อาจไม่ พูดถูกใจ คุณทุกคน แต่เขา พูดตรงไปตรงมา

อย่ างที่รู้สึก อาจไม่ บ อ กรัก คุณพ ร่ำ เพรื่อ แต่เขา พิ สู จน์

ด้วยก าร ก ร ะทำ อาจไม่ค่อยชม ข้ อ ดี ของคุณ

แต่เขาพย าย ามยอมรับ ข้ อ เ สี ย ของคุณ อาจไม่ค่อย หึ ง ห ว ง

คุณออกน อ กหน้ าแต่เขาจะไม่มีวันยอม เสี ย คุณไป

อาจไม่ค่อย เก็บซ่ อ น ความไม่พอใจ แต่เขา ให้อ ภั ย คุณทุกที คนที่รักคุณ

อาจไม่ ดี อย่ างไร้ที่ติ แต่เขาก็ไม่ได้ค าดหวัง ให้คุณ ดี อย่ างไร้ที่ติ

เขา ยอมรับ ในสิ่งที่คุณเป็นและอ ย ากให้คุณ ยอมรับ ในสิ่งที่เขาเป็น

นี่คือคนที่จะ อยู่ ด้วยกันได้ ใน ชีวิตจริง เพร าะความรัก ดีๆ ยังมีอยู่รอบตัวเราเสมอ

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

ใส่ความเห็น