เปิด 3 ราศี สุ ดปั ง เตรียมรับ ท รั พ ย์ ก้อนใหญ่ การเงินไหลมาเทมา

เปิด 3 ราศี สุ ดปั ง เตรียมรับ ท รั พ ย์ ก้อนใหญ่ การเงินไหลมาเทมา

.ชนิษฐาเปิด 3 ราศีสุดปังสุดฉุดไม่อยู่ รับเงินไม่หยุด การเงินไหลมาเทมา

อ.ชนิษฐา สัตย์ซื่อ ญานสัมผัสดูดวงไพ่ป็อกแม่นเวอร์ เปิดเผยผ่านเพจ หมอดูไทยแลนด์ ว่า ราศีใดปังสุดฉุดไม่อยู่ รับเงินไม่หยุด ได้แก่

ราศีพิจิก มีโชคลาภรับทรัพย์ก้อนโต

ปี 2563 ปีทองที่เรืองรองด้วยเงินทอง ชาวราศีพิจิก จะสามารถเพิ่มศักยภาพตัวเองที่จะหาเงินให้มากองอยู่ตรงหน้าได้มากขึ้น มากขึ้น และ มากขึ้น

มกราคม โอกาสทองฝังเพชรแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ กระทำอย่างจริงจัง ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้ มีลาภผลหลั่งไหลเข้ามา และชาวราศีพิจิกที่มีหนี้สิน ก็มีโอกาสจะปลดหนี้สินได้ทั้งหมด  ในเรื่องงาน เข้าสังคม สังสรรค์ พบปะผู้ใหญ่ให้มากขึ้น ก็จะอยู่ในเกณฑ์ดี ที่จะได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านความรัก เหตุจากบ้าน คนในครอบครัว โดยเฉพาะจากการเดินทางกลับบ้านเกิด ภูมิลำเนาเดิม ก็อาจทำให้พบรัก เจอเนื้อคู่ได้

กุมภาพันธ์ อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะสามารถต่อรอง สร้างเงื่อนไขที่ให้ประโยชน์กับตัวเองได้มากที่สุด โดยเฉพาะกับนายจ้าง หรือ ผู้บังคับบัญชา ในเรื่องเงิน มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยด้วยเรื่องรักใคร่ เสน่หาสูงมาก และควรหลีกเลี่ยงที่จะมีคดีความ ฟ้องร้องใดๆ หรือ จากการ “เ สี่ ย ง” ที่จะหาเงิน เพราะมีโอกาสสูญเสียเงินมากกว่า และอาจก่อภาระหนี้สินระยะย าวอีกด้วย  ด้านความรัก “เงิน เงิน เงิน” อาจทำให้สัมพันธ์รักชืดชาจนห่างหาย สำหรับคนโสด รักในจินตนาการ อาจพบคนที่คิดว่าใช่ แต่ระวังจะเป็นรักซ้อน

มีนาคม กันไว้ดีกว่าแก้ ด้วยการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของคู่ครอง หรือหุ้นส่วนที่จะกระทบต่อคุณให้มากขึ้น  รวมถึงการขย ายวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าด้วย ในเรื่องงาน อย่าประมาท หากจะเดินทางไปต่างจังหวัด เพราะอาจเจอ เ ห ตุ /ภั ยอย่างรุนแรงได้ และควร ร ะวั ง หรือหลีกเลี่ยงที่จะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน หรือ ญาติสนิทมิตรสหายด้วย เพราะอาจลุกลามจนมีอันตรายได้  ด้านความรัก อย่าหูเบา เชื่อคนอื่นมากกว่าคนรัก คู่ครอง แค่นี้ก็จะทำให้รักราบรื่น ไม่มีปัญหา สำหรับคนโสด อาจพบรัก เจอเนื้อคู่ แต่คิดก่อนว่าพร้อมจะรับภาระหนี้สินที่ติดมาไหม?

เมษายน การเดินทาง ญาติสนิทมิตรสหาย จะโดดเด่นมากในเดือนนี้ ถ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็อาจก่อภาระหนี้สิน หรือ การนำตัวเข้าไปมีส่วนร่วมกับญาติสนิทมิตรสหาย อาจนำความยุ่งย าก เดือดร้อนมาให้ การเดินทางก็อย่า ปร ะ ม าท เพราะอาจเกิด เห ตุ / ภั ย โดยไม่คาดฝัน ด้านการงาน ควรหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ คำพูดรุ น แ ร ง กับลูกจ้าง…อั น ต รา ย ในเรื่องความรัก หากมีเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพัน โดยเฉพาะที่เป็นคนต่างชาติ ก็อาจเข้ามาแค่หาที่พึ่งพิงเท่านั้น ร ะ วั ง

พฤษภาคม เชื่อเขา คุณหมดตัว ทั้งจากการใช้จ่ายเพราะอย ากเสริมสุขภาพ หรือ การติดต่อสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกับหุ้นส่วน คู่สัญญา หรือ คู่ความ หากประมาท ไม่รอบคอบ ก็มีเกณฑ์เสียรู้ เสียเปรียบมากกว่า ด้านการงาน อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะจัดการปัญหาที่คั่งค้างอยู่ จะมีโอกาสสำเร็จได้ง่ายขึ้น และสัมพันธ์รักที่ราบรื่น ควรใส่ใจ ตักเ ตื อน การใช้จ่ายของเขา/เธอ ที่อาจอยู่ในอารมณ์เชื่อคนอื่นแบบหน้ามืดตามัว

มิถุนายน รายได้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ควรคิดให้ดีๆ ก่อนที่จะ “วิ่งเต้น” เพื่อให้ได้มา เพราะอาจทำให้เสียชื่อเสียง มีคดีความด้วย ในเรื่องงาน ระวังเ ห ตุ ไม่โปร่งใส อาจทำให้ถูกโยกย้ายหรือออกจากงาน ด้านความรัก อดทน อดกลั้นกับเสน่ห์ที่ล้นเหลือของคนรัก ไม่บ่น ไม่หวงหึง ถึงจะทำให้รักราบรื่น มีความสุข คนโสด จนถึงเดือนกรกฎาคม ก็จะมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจ แต่เขา/เธอคนนั้น ก็อาจมีปัญหาการเงินที่รอคนช่วยอยู่

กรกฎาคม มองโลกในแง่ดี ก็อาจทำให้มีปัญหา ควรพิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะการให้กู้ยืมหรือลงนามค้ำประกันใดๆ ในเรื่องงาน หากจะลงทุน เริ่มงาน โครงการใหม่ ตรวจสอบให้ดีๆ เพราะมีเกณฑ์เจออุป ส รรค จนไปต่อไม่ได้ สำหรับสัมพันธ์รักที่มีปัญหาอยู่ ควรใช้เวลานี้ไตร่ตรอง ทบทวนให้ดีๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ

สิงหาคม การติดต่อสัมพันธ์ที่แสดงถึงความหนักแน่น จริงใจ และซื่อตรง ถึงจะมีโอกาสมากขึ้น แต่ควรระวังพนักงาน ลูกจ้าง จะทำให้เดือดร้อน ด้านสุขภาพ ควรระวัง อุ บั ติ เ หตุ/ภัยที่เกิดจากอารมณ์ ความ รุ น แ รง ด้วย ในเรื่องเงิน อาจได้รับส่วนแบ่งมรดก ผลกำไรจากการลงทุน หรือได้ลาภโดยเสน่หาจากคนรัก แต่ควรระวัง อารมณ์รักใคร่ เสน่หา หลงใหลจนขาดสติ ก็อาจทำให้ สู ญ เ สี ย เงินมากเช่นกัน

กันยายน เดือนที่เน้นการใส่ใจ ดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น และควรระวังการใช้อารมณ์ คำพูด รุ น แร ง กับลูกจ้าง พนักงาน เพราะอาจทำให้มี อั น ต รา ย ได้ ในเรื่องงาน การเปิดเผยทั้งคำพูดและการกระทำอย่างสง่างาม ก็อาจทำให้งาน ภารกิจที่กระทำสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ด้านความรัก การให้คนรัก คู่ครองมีส่วนร่วมในภารกิจที่ทำให้มากขึ้น ก็จะทำให้รักราบรื่น คนโสด จากเรื่องงาน ก็อาจทำให้พบรัก เจอเนื้อคู่ได้

ตุลาคม จนถึงเดือนธันวาคม หากไม่ท้อถอย สร้างกำลังใจให้ตัวเองเข้มแข็งมากขึ้น ก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ด้านการเงิน ควรระวังหากจะร่วมหุ้น ลงทุน เก็งกำไรทั้งกับมิตรสหาย คนรัก เพราะจะมีโอกาส สู ญ เ สี ย มากกว่า ในเรื่องงาน หากขยันเข้าสังคม เข้าช่วยงานจิตอาสามากขึ้น ก็จะช่วยเปิดโอกาสดีๆ ให้ คนโสดก็อาจได้พบรัก เจอเนื้อคู่ สำหรับคนมีคู่อยู่แล้ว ไปไหนไปด้วยกัน ถึงจะทำให้สัมพันธ์รักราบรื่น มีความสุข

พฤศจิกายน หากจะร่วมหุ้น ลงทุน เริ่มงาน โครงการใหม่ ควรพิจารณาให้รอบคอบ เพราะมีเกณฑ์สูงว่า ถ้าไม่แน่จริง ก็ยากจะผ่านพ้น อุ ป สร ร ค  ปัญหาไปได้ ในเรื่องเงิน ระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งของตนเองและคนใกล้ชิด อาจก่อภาระหนี้สินระยะย าวด้วย ด้านความรัก ระวังหากก่อรักซ้อน สองรัก ก็อาจทำให้ถูกหวาดระแวง ก่อ ศั ต รู ที่จะส่งผลร้ าย อั น ต รา ยให้ตัวเองด้วย

ธันวาคม ให้ความสำคัญกับตัวเองน้อยลง สนใจคู่ครองหรือผู้ที่ติดต่อสัมพันธ์ให้มากขึ้น ก็จะทำให้เกิดลาภผล มีเงินทองไหลมาเทมา แต่วันที่ 20-31 ระวังเรื่องเอกสารสำคัญต่างๆ หากจะเดินทาง ก็อย่าประมาท ควรเผื่อเวลาไว้ให้มากๆ และระวังเหตุ/ภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อารมณ์ ความรัก ร่วมสุข สนุกด้วยกัน ถึงจะทำให้รักราบรื่น แต่คนโสด ควรระวังเพศตรงข้ามที่เข้ามาพัวพัน เพราะมีเกณฑ์เสียเงินทองเพราะเขา/เธอคนนั้น

 

อัญมณี/สีที่เสริมสิริมงคล : ทับทิม พลอยสีชมพู สีม่วงแดง

อัญมณี/สีที่เป็นอริ มรณะโกเมน สีแสด , พลอยสีม่วง สีม่วงดอกตะแบก

วันที่ดีที่สุดในสัปดาห์วันอังคาร

โดย อาจารย์สุรัชดา

ราศีธนู ดวงการเงินมีเงินไหลเข้าตลอด

ปี 2563 เริ่มต้นปีใหม่อย่างอภิมหายิ่งใหญ่ของดวงชะตา ที่จะทำให้ชีวิตพลิกผัน เปลี่ยนแปลงได้อย่างคาดไม่ถึง จากดาวพฤหัสบดี ดาวประธานฝ่ายศุภเคราะห์ และ ดาวเสาร์ ดาวประธานฝ่ายบาปเคราะห์ ที่โคจรมากุมกันในเขตราศีธนู

มกราคม เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ตัวเองให้สดใสมากขึ้น รวมถึงขวนขวายศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้คนนิยมชมชื่น ที่สามารถจะสร้างบารมีในสังคม การงานให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น คนรัก คู่ครอง ก็จะอยู่เคียงชิดกัน ไม่ห่างไปไหน คนโสด ก็มีโอกาสได้พบรัก เจอเนื้อคู่ แต่ควรระวัง ไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิน ที่อาจทำให้มีศัตรูในที่ลับ มิตรในที่แจ้ง รวมถึงควรพิจารณาให้รอบคอบหากจะเซ็นสัญญา ลงนาม รับปากผูกมัดใดๆ เพราะมีเกณฑ์สูงว่าจะทำไม่ได้

กุมภาพันธ์ ถึงสัมพันธ์รักจะราบรื่น ก็อย่าประมาทกับเสน่ห์ของเขา/เธอ ที่อาจมีเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพันที่จะทำให้เผลอกาย เผลอใจไป และคนโสด หากอยากมีรัก เจอเนื้อคู่ ก็ควรขยันเข้าสังคม ทำตัวให้โดดเด่นมากขึ้น ก็อาจได้พบรัก เจอคนถูกใจ แต่ก็แค่ผ่านมาแล้วผ่านไป ในเรื่องงาน ธุรกิจด้านการศึกษา ท่องเที่ยว หรือค้าขายออนไลน์ อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะสร้างผลกำไรสูง ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากรายได้ประจำ ก็อาจมีรายได้มากขึ้นจากการเป็นนายหน้า ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ด้านสุขภาพ ควรระวังสุรา สารเสพติดที่อาจทำให้ เ จ็บ ป่ ว ย ไม่สบาย..อั นต ร า ย

มีนาคม น้ำซึมบ่อทราย ด้วยรายได้ที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ควรรอบคอบเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือ ด้วยเรื่องรักใคร่เสน่หาใดๆ ก็มีเกณฑ์ทำให้สูญเสียเงินมากทั้งนั้น ด้านการงาน อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะโน้มน้าวใจให้คนเชื่อถือจนได้ลาภผลดังที่หวัง แต่อย่าประมาท เพราะมีโอกาสเจอคนที่ “รอบจัด” กว่าจนทำให้เสียรู้ เสียเปรียบได้  เรื่องความรัก รักใหม่ที่จะทำให้ตื่นเต้น หัวใจหวิว สุดโรแมนติกอาจเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว แต่ยั้งใจสักนิด เพราะมีเกณฑ์เป็นแค่ไฟไหม้ฟาง ที่ลุกโชติช่วงแค่วูบเดียวแล้วก็ดับลง

เมษายน เงินทองของหาง่าย แต่ก็หมดง่ายด้วย และควรระวังพนักงาน ลูกจ้าง อาจทำให้สูญเสียเงินจำนวนมาก จนทำให้การเงินติดขัด เดือดร้อน ในเรื่องงาน หากเข้าสังคม ใช้สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น ก็จะมีโอกาสได้ดังที่คาดหวัง หรือขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน ก็จะอยู่ในเกณฑ์ดี มนุษย์เงินเดือนก็อาจได้งานใหม่ ด้านความรัก อย่าประมาทกับรักที่อยู่ห่างกัน ใส่ใจ ดูแลให้มากขึ้น คนโสด การใช้สื่อออนไลน์อาจจะมีโอกาสพบคนถูกใจ แต่จะให้จริงจัง ระยะย าวก็ย าก

พฤษภาคม จากการเดินทาง การเข้าสังคม สังสรรค์มิตรสหาย การเสพสุรา ของมึนเมา ระวังอาจเป็นเหตุ/ภั ย อัน ต ร า ย ถึงชีวิตได้ ในเรื่องงาน ควรชัดเจนในการติดต่อสัมพันธ์ รวมถึงหาทางผูกมัด ทำสัญญาใดๆ เพราะมีเกณฑ์สูงที่จะเจอคนที่ดีแต่พูด แต่ไม่ทำ ด้านการเงิน เหตุ/ภัยจากลูกน้อง บริวาร คนใกล้ตัว อาจทำให้เดือดร้อน และเ สื่ อ ม เสียชื่อเสียงได้  ด้านความรัก ยอมแพ้ ไม่เอาชนะ หากมีปัญหากับคนรัก คู่ครอง ถึงจะทำให้รักราบรื่น แต่คนโสด ควรพิจารณาให้รอบคอบกับคำพูดคุยโวโอ้อวดจากเพศตรงข้ามที่เข้ามาพัวพัน จะได้ไม่เสียเปรียบ เสียใจในภายหลัง

มิถุนายน อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะรวบรัด จัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ให้เป็นระบบ มีระเบียบมากขึ้นก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย และเป็นวิธีหารายได้ให้มากขึ้น ในเรื่องงาน ยิ่งขยัน ยิ่งรวย โดยเฉพาะจากการเป็นนายหน้า ติดต่อซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ จะมีผลดีเป็นพิเศษ ด้านความรัก ควรระวัง เ หตุ ภ ายในครอบครัว อาจส่งผลให้ ท ะเ ล า ะ วิ ว าท กั บคู่ครองจนแตกหักได้ คนโสด อาจพบเจอคนถูกใจ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขา/เธอคนนั้นดีจริงอย่างที่คุยไหม

กรกฎาคม ยอมโง่กว่า ด้วยการปิดตาไปข้างหนึ่ง และหลีกเลี่ยงที่จะขัดแย้ง เอาชนะกับคนรัก คู่ครอง ถึงจะทำให้รักราบรื่น ผ่านพ้นปัญหาที่อาจมีขึ้นได้ สำหรับคนโสดก็เช่นกัน แค่ไม่อวดฉลาด ก็อาจทำให้เขา/เธอที่เข้ามาพูดคุย ชื่นชอบพอที่จะขอสานสัมพันธ์จนได้ครองคู่ ในเรื่องเงิน น้ำขึ้นให้รีบตัก ตักตวงทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามา ก็จะทำให้ยังอยู่ในเกณฑ์หาง่าย ใช้คล่องมือ  เรื่องงาน ควรระวังเ ห ตุ/ภั ยจากการเดินทาง หรือ ท ะเ ล  า ะ วิวาทกับเพื่อนร่วมงาน ที่จะเป็น. อุป ส รร ค ทำให้งานล่าช้าเสียหาย

สิงหาคม การถูกล่อลวง หรือ อย ากเชื่อเอง หรือเพราะรักใคร่ เสน่หาจนหลอกตัวเอง รวมถึง เ ห ตุ /ภัย ใ นบ้าน ที่อยู่ อาจทำให้ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากกว่าที่คิด และเดือนนี้ควรหลีกเลี่ยงที่จะวิ่งเต้นหรือติดตามทวงถามหนี้สินใดๆ อีกด้วย เพราะอาจนำ ทุ ก ข์ ภั ย มาสู่ตัวเองได้ทันที  ในเรื่องงาน มนุษย์เงินเดือน อย่าประมาท เตรียมพร้อมไว้ เพราะอาจเจอเหตุที่ทำให้ต้องถูกโยกย้าย ให้ออก เปลี่ยนงานอย่างไม่คาดคิด ด้านความรัก หลีกเลี่ยงที่จะขัดแย้งกันด้วยเรื่องศรัทธา ความเชื่อใดๆ แค่นี้ก็ทำให้รักราบรื่นแล้ว  

กันยายน อาจได้ลาภโดยเสน่หา โดยเฉพาะจากคนที่อยู่ห่างไกล แต่จากอารมณ์รักใคร่ เสน่หาของตัวเอง ก็อาจทำให้สูญเสียเงินจำนวนมากด้วย และควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนคิดจะเสี่ยงโชค เก็งกำไรใดๆ เพราะมีเกณฑ์สูญเสียมากกว่า ในเรื่องงาน หากติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศจะอยู่ในเกณฑ์ดี ประสบความสำเร็จ มีผลกำไรสูง เรื่องสุขภาพ สตรีที่กำลังมีครรภ์ อย่ า ป ระ ม า ท ในทุกวินาที เพราะอาจมี เ ห ตุ/ ภั ยที่จะทำให้. เสี ย ใจได้ เรื่องครอบครัว ใส่ใจ ดูแลบุตร-ธิดาให้มากขึ้น โดยเฉพาะจากการคบเพื่อนที่อาจก่อ เ หตุ /ภั ย ด้วยเรื่องที่คาดไม่ถึง

ตุลาคม การร่วมหุ้น ลงทุนจะอยู่ในเกณฑ์ดี มีลาภผลสูง แต่หวังดีอาจถูกมองว่าเป็น ร้ า ย หากพูด เขียนไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องลาภผลประโยชน์ที่อาจทำให้คู่ครอง หรือมิตรสหายเข้าใจผิดได้ คนโสด อยู่ในระยะที่มิตรสหายอาจเป็นสื่อทำให้พบรัก เจอเนื้อคู่ ในเรื่องงาน อยู่ในเกณฑ์ดี หากได้ร่วมทำกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นลูกจ้าง ก็จะเกิดผลดีมากกว่า แต่อย่าประมาท เพราะจนถึงเดือนธันวาคม อาจมีเหตุที่ทำให้ถูกโยกย้ าย เปลี่ยนตำแหน่ง หรือให้ออกจากงานอย่างกะทันหัน

พฤศจิกายน หากแบ่งปันลาภผลที่หามาได้ร่วมกันอย่างยุติธรรมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้เขา/เธอร่วมแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่กำลังจะกระทำ ก็จะทำให้สัมพันธ์รัก และมิตรภาพกับเพื่อนฝูงอยู่ในเกณฑ์ดี คนโสด ก็ยังอยู่ในระยะมิตรสหายเป็นสื่อที่จะทำให้พบรัก เจอเนื้อคู่  ในเรื่องเงินและงาน ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ความกล้าที่จะรับผิดชอบ ก็จะทำให้มีโอกาสเจอผู้ใหญ่เกื้อกูลอุปถัมภ์ แต่หากเป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ก็อย่าปร ะ มา ท พนักงาน อาจก่อเรื่องทำให้ เ ดื อ ด ร้ อ นยุ่ง ย ากได้

ธันวาคม หากรักราบรื่น คนรัก คู่ครองก็จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง คอยช่วยเหลือ สนับสนุนให้งาน ภารกิจสำเร็จได้อย่างง่ายดาย และจะเป็นที่พึ่งพาในทุกเวลา แต่ควรระวังหากมีรักแอบๆ ซ่อนๆ อั น ต ร าย ก็จะมีมาถึงตัว ในเรื่องงาน ควรหลีกเลี่ยงที่จะวิ่งเต้น ใช้เส้นสายอย่างไม่สุจริต เพราะมีเกณฑ์ที่จะผิดหวังสูง  เรื่องเงิน อยู่ในเกณฑ์ดีมีเงินทองไหลมาเทมา ที่อาจได้ผลกำไรจากการ เ สี่ ย ง โชค เก็งกำไรอีกด้วย แต่หากมีเลี้ยงสังสรรค์กับมิตรสหายมากไป ก็อาจทำให้หมดเปลืองมากกว่าที่คิด

อัญมณี/สีที่เสริมสิริมงคล : บุษราคัม สีเหลือง

อัญมณี/สีที่เป็นอริ มรณะ : พลอยเขียวส่อง สีเขียว , เพชร มุกดา มุกเงิน สีขาว

วันที่ดีที่สุดในสัปดาห์วันพฤหัสบดี

โดย อาจารย์สุรัชดา

ราศีกุมภ์ โอกาสมาถึง การเงินดีขึ้น

ปี 2563 ปีแห่งโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆ จากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่จะเข้าสถิตอยู่ในเขตราศีธนู และความเข้มแข็ง อดทน ที่ได้รับจากดาวเสาร์ที่มาสถิต ณ เขตราศีมังกร ซึ่งจากการเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ฝึกฝนจิตวิญญาณจากธรรมะให้แข็งแกร่งขึ้น แล้วความรัก มิตรภาพ การเริ่มต้นชีวิตใหม่ โอกาสดีๆ ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ในปีนี้

มกราคม แค่เปลี่ยนลุคของตัวเองให้ดูสดใส แค่ขยันเข้าสังคม สังสรรค์ปาร์ตี้กับมิตรสหายให้มากขึ้น โอกาสดีๆ ทั้งงาน เงิน ความรัก ก็จะเข้ามาหาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว มิตรสหาย คนรัก คู่ครองก็จะพัวพัน ใกล้ชิด สนิทสนมมากขึ้น คนโสด ก็อาจได้พบรัก จากเพื่อนแปรเปลี่ยนเป็นคนรัก หรือในเรื่องเงิน ก็อาจได้ลาภผลกำไรจากการลงทุน เ สี่ ย งโชค หรือได้ลาภโดยเสน่หาจากคนรัก คู่ครอง เรื่องงาน อาจมีการขยับขย าย เปลี่ยนแปลง หรือโยกย้ าย แต่ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้เส้น วิ่งเต้นในทางที่ไม่ถูกต้อง เพราะอาจทำให้ต้อง สู ญเ สี ย โอกาสดีๆ ที่เข้ามาทั้งหมด

กุมภาพันธ์ เดือนแห่ง “ผู้ใหญ่ให้ โ ท ษ” ควรหลีกเลี่ยงที่จะขัดแย้งกับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการทำให้ท่านๆ เสียหน้าจนเกิด อ ค ติ  ถูกเขม่น ที่จะคอยกลั่นแกล้ง ขัดขวางไม่ให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่เรื่องงานและเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ที่จะได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากมิตรสหาย แต่ควรพิจารณาให้รอบคอบหากจะให้กู้ยืม เพราะอาจทำให้เสียทั้งเพื่อน เสียทั้งเงิน เรื่องความรัก โดยเฉพาะสัมพันธ์รักที่เริ่มต้นด้วยการหลบๆ ซ่อนๆ ควรพิจารณาให้รอบคอบ เพราะอาจนำ ทุ กข์ โ ศ ก โ ร ค ภั ยมาสู่ชีวิตได้เช่นกัน

มีนาคม ศิลปะการพูด เขียน ที่สามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นให้เชื่อ ชื่นชม จะเป็นจุดเด่นในดวงชะตาเดือนนี้ ที่จะทำให้ได้ลาภผลมากยิ่งขึ้น คนรัก คู่ครอง หุ้นส่วน ก็พร้อมจะเป็นบัตรเครดิตให้รูดได้อย่างไม่จำกัด และไม่ต้องคืนเงิน ผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ ก็พร้อมจะช่วยเหลือ ส่งเสริม แต่ควรระวังการพูด เขียน อย่าง “ยกตนข่มท่าน” ก็อาจก่อ ศั ตรู  ภั ย มื ดที่พร้อมจะขัดขวาง เป็น อุ ป ส รร คต่อความก้าวหน้าได้

เมษายน อั น ตร า ย หากสื่อสารไม่ชัดเจน ก็อาจถูกมองว่าไม่ใช่แค่โน้มน้าวใจแต่เป็นการล่อลวง ที่จะส่งผลให้ถูกแจ้งความ จับกุมดำเนินคดีได้ ในเรื่องงาน-เงิน โดยทั่วไป หากขายความคิด จินตนาการที่เพ้อฝัน ก็อาจทำเงินได้อย่างมหาศาล รวมถึงอาจได้รับเงินจำนวนมากจากคู่ครอง หุ้นส่วน หรือเพศตรงข้ามที่พึงใจคุณ แต่หากเป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร อย่าประมาท บริวาร คนใกล้ตัวที่ไว้ใจมากที่สุดอาจ ท รย ศ หักหลังทำให้ เ ดื อ ดร้ อ น เ สี ย หายด้วย

พฤษภาคม พลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจในเดือนนี้ จะทำให้เกิดผลดี สำเร็จในงาน กิจการที่กระทำ ทั้งเรื่องงานและเงินเป็นไปได้ดังที่หวัง แต่หากประมาท ไม่รับฟังคำท้วงติงของผู้ใด หรือหลับหูหลับตาเชื่อ ไม่พิจารณาให้รอบคอบเอง ก็อาจทำให้วิบัติ ล้มเหลวได้เช่นกัน ด้านความรัก จากการเดินทาง การร่วมศึกษา สัมมนา ก็จะเป็นโอกาสให้พบรัก เจอคู่ครองที่มีเกณฑ์สูงว่าจะเป็นคนต่างชาติ ต่างศาสนา แต่ก็มีโอกาสสานรัก สานสัมพันธ์จนได้ครองคู่ และคนมีคู่ครองแล้ว แค่ใส่ใจ ดูแลญาติผู้ใหญ่ของเขาเหมือนเป็นพ่อแม่ของเรา ก็จะทำให้เขา/เธอรักคุณแบบ ซึ ม ลึ ก ถึงจิ ต วิ ญ ญ าณ

มิถุนายน บ้าน ครอบครัว จะส่งผลอย่างโดดเด่นต่อดวงชะตา โดยเฉพาะกิจการส่วนตัว เงิน และความรัก มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ มีความสุข การดูแลบ้านให้สวยงาม สะอาดตา ใส่ใจคนในครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ก็จะเป็นเคล็ดที่จะทำให้รักราบรื่น มีความสุข คนโสดก็อาจได้พบรัก เจอเนื้อคู่ ด้านการงานและการเงิน งานส่วนตัว ธุรกิจครอบครัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ดี ที่อาจทำให้มีผลกำไรสูง หรือจะขาย จัดการที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ก็จะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น แต่ที่ควรระวังคือ อารมณ์อ่อนไหว เชื่อคนง่ายในระยะนี้ ก็อาจทำให้งานไม่เป็นไปดังที่หวัง และอาจหมดตัวได้

กรกฎาคม จากความคิดสู่การเขียน/พูดที่แปลกแหวกแนว ไม่ซ้ำแบบใคร ก็มีโอกาสแจ้งเกิด ที่จะส่งผลดีกับงาน เงิน มากยิ่งขึ้น แต่ควรระวังการเขียนหรือพูดในเชิงดูถูก เหยียบย่ำซ้ำเติมผู้อื่น ก็อาจเป็น อั น ต ร า ย อย่าง “ปลาหมอต ายเพราะปาก” ที่จะทำให้โอกาสดีๆ ที่กำลังเข้ามาหลุดลอยไป ผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือ สนับสนุน ก็อาจเมินเฉยไปอีกนาน ด้านความรัก แค่อย่าหูเบา เชื่อถือคนอื่นมากกว่าคนของตัวเอง แค่นี้ก็จะทำให้สัมพันธ์รักราบรื่นแล้ว คนโสด ความแปลกแหวกแนวในการเขียน/พูดก็อาจสะดุดตา สะดุดใจใครบางคนที่อาจเป็นเนื้อคู่ของคุณ

สิงหาคม หากไว้ใจมอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบต่อโดยไม่ได้ติดตาม ตรวจสอบก็อาจทำให้เสียหาย และ เ สีย ชื่อด้วย หรือคนหางาน หากสมัครงานทิ้งไว้ การติดตาม ถามไถ่ก็อาจทำให้ได้งานนั้นอย่างไม่คาดฝัน  ในเรื่องเงิน รายได้จากงานที่ออกแรงกระทำด้วยตัวเองก็จะหลั่งไหลเข้ามา แต่ควรหลีกเลี่ยงที่จะร่วมหุ้น หรือลงทุนใดๆ เพราะมีเกณฑ์สูญไปไม่มีเหลือ เรื่องความรัก หากมี เ พศ สั ม พัน ธ์ กับคู่ครองในเดือนนี้ ก็มีโอกาสได้บุตร-ธิดา และคนโสด การใช้สื่อออนไลน์ อาจทำให้พบรัก เจอรักที่ทำให้ ห ล ง ให ล คลั่งไคล้ และหมดตัว

กันยายน ระวัง เ หตุ / ภัยที่เกิดขึ้นจากความแรง เร็ว และอารมณ์ รุ น แ ร ง ก็อาจทำให้เสียเงิน และ เ จ็ บ ตัวด้วย โดยเฉพาะหากจะเดินทางไปต่างถิ่น…อย่า ป ร ะ ม า ท ในเรื่องงาน ควรหลีกเลี่ยงที่จะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน เพราะอาจ ลุ ก ล า มจ นวิ วา ท  ถูกให้ออกจากงานได้ ในเรื่องความรัก เชื่อฟัง ยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งของคนรัก คู่ครองอย่างเดียวถึงจะทำให้รักราบรื่น มีความสุข คนโสด จนถึงเดือนตุลาคม อาจพบรัก เจอเนื้อคู่ที่เขา/เธอคนนั้นอาจเป็นเจ้านาย ผู้บังคับบัญชาหรือมีสถานะทางสังคมที่สูงกว่า แค่ยอมโง่ ไม่. อว ด ฉล า ดก็อาจดึงดูดความสนใจจากเขาได้มากขึ้น

ตุลาคม อาจได้ผลกำไรจากการร่วมหุ้น ลงทุน เสี่ยงโชค เก็งกำไร รวมถึงลาภโดยเสน่หาจากคนรัก คู่ครอง เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มีเงินทองไหลมาเทมา แต่ควรพิจารณาให้รอบคอบหากคิดนำเงินมาทุ่มเท ลงทุนในกิจการ ภารกิจที่กระทำเพราะอาจเสียเปล่า อย่างตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนั่นเอง และจนถึงเดือนพฤศจิกายน ควรละเอียดรอบคอบให้มากขึ้น หากจะติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ หรือจะเซ็นสัญญา เอกสารสำคัญ เพราะอาจมีนัยที่จะทำให้ เ สีย รู้ เ สี ยเปรียบได้

พฤศจิกายน จนถึงเดือนธันวาคม กิจการ งาน ภารกิจที่ร่วมกันทำกับคนรัก คู่ครอง หรือ ที่มีหุ้นส่วน จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้ขยับขยาย เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง การพัฒนาที่ยั่งยืน และหากเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็อาจได้รับโอกาสดีๆ จากผู้ใหญ่ ทำให้ก้าวหน้าได้เช่นกัน แต่เรื่องเงิน ควรรอบคอบให้มากขึ้น เพราะถึงจะหาได้มาก แต่การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย หรือใจง่ายให้คนอื่นยืมเงินโดยไม่มีการค้ำประกัน ก็อาจสูญ เ สีย ได้มากกว่า ด้านความรัก อย่าเพิ่งทุ่มเทให้หมดใจ กับรักจากสื่อออนไลน์ เพราะอยู่ในระยะที่ยังเชื่อถือไม่ได้

ธันวาคม ส่งท้ายปี 2563 ด้วยความสุขจากงาน ภารกิจที่ “ร่วม” กระทำกับคนรัก คู่ครอง จะได้รับความสุข ความพึงพอใจจากการโอนอ่อนผ่อนตาม ไม่ขัดแย้งกับเขา/เธอ  คนโสดก็อาจได้พบรัก เจอเนื้อคู่ด้วยเช่นกัน แต่หากคิดจะร่วมหุ้น ลงทุนกับมิตรสหาย โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ควรพิจารณาให้รอบคอบ เพราะมีเกณฑ์ เ สี่ ย ง สูงว่าจะเป็นฝ่าย เ สี ย รู้ เ สี ย เปรียบ และ สู ญ เ สี ย เงินมากกว่า ในเรื่องงาน หากมีอคติที่เกิดจากความรักใคร่ เสน่หาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว ก็อาจทำให้ลำเอียงจนเสียชื่อ ถูกนินทาว่าร้ ายได้เช่นกัน

 

อัญมณี/สีที่เสริมสิริมงคลพลอยสีม่วงคราม สีม่วงดอกผักตบชวา

อัญมณี/สีที่เป็นอริ มรณะเพชร มุกดา มุก เงิน สีขาว, มรกต สีเขียว

วันที่ดีที่สุดในสัปดาห์ : วันเสาร์

โดย อ.ชนิษฐา สัตย์ซื่อ และ  อาจารย์สุรัชดา

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า