ภูเก็ตปลดล็อก เที่ยวได้ไม่ต้องกั กตัว แต่มีเงื่อนไข 

ภูเก็ตปลดล็อก เที่ยวได้ไม่ต้องกั กตัว แต่มีเงื่อนไข 

วันที่ 22 กันย ายน 2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์แจ้งข่าวผ่านทางทวิตเตอร์ ระบุว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จังหวัดภูเก็ตเตรียมคลายล็อก โดยประชาชนสามารถเดินทางเข้าได้ทุกช่องทาง แต่มีเงื่อนไขดังนี้

– ต้องฉี ดวัคซีนครบโดส หรือหายป่ วยโควิ ด ไม่เกิน 6 เดือน และมีผลตรวจโควิ ดเป็นลบ (RT-PCR / ATK) 7 วันก่อนเดินทาง

– หากเดินทางผ่านด่านท่าฉัตรไชย ให้ประชาชนนำชุดตรวจ ATK ที่ อย. รับรอง มาตรวจเองที่ด่าน ใช้ยืนยันผลกับเจ้าหน้าที่ได้ 7 วัน

คาดหลังปลดล็อกครบเดือน หากไม่มีมาตรการอื่นผู้ติดเ ชื้อจะเพิ่มขึ้น

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์ คาดว่าเมื่อปลดล็อกดาวน์ครบเดือน หากไม่มีมาตรการอื่น ตัวเลขติดเชื้ ออาจเพิ่มขึ้น ดังนั้นตอนนี้จึงบวกเพิ่มมาตรการอื่น เช่น การตรวจหาการติดเ ชื้อด้วย ATK ควบคู่กับการใช้มาตรการ Covid Free Setting ในการป้องกันโร คครอบจักรวาล

หากตัวเลขคนติดเ ชื้อไม่ลดไปเป็นตัวเลขศูนย์ราย คงมีการติดเชื้ อและระบา ดแบบโร คประจำถิ่น ขึ้นกับปริมาณการฉี ดวัคซีนที่ครอบคลุมประชากร ยกตัวอย่างพื้นที่ กทม. ฉี ดวัคซีนครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า 90% ส่วนวัคซีนเ ข็ม 2 ครอบคลุม 40% ทำให้ กทม. เป็นพื้นที่แรก ๆ ของโมเดลการเป็นโ รคประจำถิ่น เพราะโควิ ดระบ าดไม่มาก ไม่รุนแ รง ลดการเจ็ บป่ วยหนัก ซึ่งนำไปสู่การดูแลผู้ติดเชื้ ออีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับ จ.ภูเก็ต ที่เคลื่อนเข้าสู่การเป็นโร คประจำถิ่นเช่นกัน

ภูเก็ตคลายล็อก

การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ต้องให้ตัวเลขผู้ติดเชื้ อต่ำกว่า 10,000 รายต่อวันหรือไม่ ?

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า การใช้ตัวเลขผู้ติดเชื้ อมาพิจารณามาตรการผ่อนคลายนั้น ฝ่ายเกี่ยวข้องจะใช้เป็นตัวแปรน้อยลงตามลำดับ แต่เน้นเรื่องศักยภาพรองรับการเ จ็บป่ วยเป็นเรื่องสำคัญ เพราะตอนนี้มีความเข้าใจต่อโ รคดีขึ้น จากเดิมที่ไม่เข้าใจ จึงนำคนติดเชื้ อเข้าไปอยู่ในโรงพย าบาลทั้งหมด ทำให้โรงพย าบาลเต็ม

ตอนนี้จัดระบบดูแลรักษาดีขึ้น พย าย ามคัดแยกผู้ป่ว ยเหมือนกรณีผู้ติดเชื้ อเอชไอวี หากติดเชื้ อแต่ไม่ป่ วย ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ให้ดูแลตัวเองที่บ้าน ถ้ามีอาการปานกลาง ให้เข้ารักษาในโรงพย าบาล ซึ่ง สธ. คาดว่าไม่เกิน 20% ของจำนวนผู้ติดเ ชื้อทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้โรงพย าบาล

ขอบคุณข้อมูลจาก ทวิตเตอร์ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล, เดลินิวส์

ใส่ความเห็น