เผยธาตุแท้ ตามเดือนเกิ ด บอ กเ ล ยต รง มา ก

 เผยธาตุแท้ ตามเดือนเกิ ด บอ กเ ล ยต รง มา ก

มกราคม

ทะเยอทะย าน จริงจัง ชอบสั่งสอน รักการเรียน รู้ ขยันทำง า นตัวเป็นเกลียวมีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด เจ้า ระเบียบ ทำอะไรเป็นแบบแผนขั้นตอนไม่มีนอกลู่นอกทางแม้แต่ น้อย อ่อนไหว ช่างคิดรู้วิธีทำให้คนอื่นมีความสุขปกติจะ

เงียบขรึมถ้าไม่ได้กำลังตื่นเต้น หรือเข้าสู่ภาวะคับขันสงบ

เสงี่ยม กระตือรือร้น โรแมนติกแต่ไม่ค่อย ยอม แสดงออกเท่าไร 

กุมภาพันธ์

ช่างฝัน รักทั้งโลกแห่งความเป็นจริงและโ ร คแห่งความฝัน

ไหวพริบปฏิภาณดี ฉลาดหากแต่ บุคลิกภาแปรปรวนไปนิด เจ้าอารมณ์ เงียบ ขี้อาย สุภาพ ไม่ค่อยมีความ ั่นใจในตัวเอง

ซื่อ สัตย์ชอบตั้งเป้าหมายในชีวิต รักอิสระ เหนือสิ่งอื่นใด ขบถได้ง่ายถ้าถูกบีบคั้น

มีนาคม

มี เสน่ห์ เป็นที่รักของผู้อื่น ขี้อาย สงบเสงี่ยม ลึกลับ ซื่อตรง

เอื้อเฟื้อ เผื่อ แผ่ เห็นอกเห็นใจรักสันติและความสงบ อ่อน โยน ชอบเอาอกเอาใจคนอื่น ใจเย็น ไว้ใจได้ เห็นค่าคนอื่น

ใจดี เคร่งศีลธรรม แต่ติดนิ สั ยชอบ ประเมินคนอื่น เจ้าคิดเจ้าເເค้น
แถมยังเพ้อ ฝัน ชอบสร้างจินตนาการ รักการเดินทาง รักการเป็นจุด สนใจ ใจเร็วไปนิดถ้าคิดจะลงหลักปักฐานกับ ใคร ชอบ

ตกแต่งบ้านเองมีพรสวรรค์เ รื่ อ ง ดนตรี รักข้าวของแปลก ข้อควรs ะวั งคือ อารมณ์หงุดหงิดง่าย

เมษายน

กระตือรือร้น ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับ ที่ เข้มแข็งIด็ดข า ด แต่กลับใจอ่อน อย่าง ไม่น่าเชื่อกับคำขอโทษ ดึงดูดใจและเป็น

ที่รักของผู้ คน ใจ แข็ง รักการเป็นจุดสนใจ พูดจาฉลาด ถนอม น้ำใจทุกฝ่าย ชอบปลอบโยน มนุษย์ สัมพันธ์ ดี

ชอบเสนอแนะแก้ปัญหาให้คนอื่น กล้าหาญ ชอบผจญ ภัย

สุภาพเอื้อเฟื้อ แต่เจ้าอารมณ์ ชอบ กระตุ้นทั้งตัวเองและคนรอบข้าง และขี้หึงมากกเช่น กัน

พฤษภาคม

ดื้อ ดึง ใจแข็ง กล้าแกร่งตั้งใจมั่น แรงจูงใจสูง หลักแหลม โกรธ ง่าย ใจร้อน แต่ก็มีเสน่ห์ ชอบการเป็นจุด สนใจ ไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนัก มีจุดยืน ของตัวเอง มีอิทธิพล ชอบ ปลอบโยนผู้อื่น มีระบบระเบียบ เพ้อ ฝัน มีสัมผัสพิเศษ

เข้าอกเข้าใจ จินตนาการกว้าง ไกล รักการเดิน ทาง ไม่ชอบอยู่

กับเหย้า เฝ้ากับเรือน ไม่ชอบหยุด นิ่ง ทำง า น หนัก ความรับผิดชอบ สูง แต่สุรุ่ยสุร่าย ไป หน่อย

มิถุนายน

คิด การณ์ไกล หัวก้าวหน้า ใจอ่อนกับคนใจดี สุภาพ พูดจา เบา มีความคิดสร้างสรรค์มากมาย อ่อนไหว ชอบคิด ค้น เสีຍตรงที่

ขี้ลังเล ไม่รั กษ าเวลา สนุกสนาน มีอารมณ์ขัน ชอบเ รื่ อ งตลก มีทักษะดีในการโต้แย้ง ช่างพูดช่างคุย

ชอบฝันกลางวันเป็นมิตร รู้ว่าจะหาเพื่อนได้อย่างไร อดทน ชอบแสดงออก เสีຍใจง่าย ชอบ แต่งตัว ขี้เ บื่ อ นาน จะแสดงอารมณ์ออกมาซัก ที ถ้าเสีຍใจต้องใช้เวลานานในการเยียวย า

ชอบการบริหาร หัวรั้น ถือคติแปลก ว่าใครประจบ ประแจงคือศัตรู ส่วนเพื่อนแท้ต้องไม่กลัวที่จะขัด ใจ

กรกฎาคม

อยู่ด้วยแล้วสนุก เก็บความลับได้ แต่ย ากที่ จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริง เงียบถ้าไม่มีอะไรตื่นเต้น หยิ่ง ทะนงในตัวเอง มี

ความรับผิดชอบ ชอบปลอบ โยนคนอื่น ซื่อตรง สนใจความรู้สึกคนรอบข้าง มี ไหวพริบ ไม่ผูกใจเจ็ບใคร ไม่ชอบเ รื่ อ งไร้ส า ระทั้ง หลาย

มีอิทธิพลต่อคนอื่นทั้งในด้านร่ า งกายและจิตใจอ่อน ไหว ไม่ไว้วางใจใครง่าย ห่วงใยใส่ใจคน อื่น ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างเท่าเทียม เห็นอกเห็น ใจ ແย่ตรงที่ชอบ ตั ดสินคนอื่น

สิงหาคม

ชอบ เ รื่ อ งตลก มีเสน่ห์ สุภาพอ่อนโยน ใส่ใจคนอื่น กล้าหาญไม่ เคย กลัวอะไรทั้งสิ้น มั่นคงIด็ดเดี่ยว เป็น ผู้นำเต็มตัว รู้ว่า

ต้องดูแลปลอบโยนคนอื่นอย่าง ไร แต่เสีຍตรงที่เอื้อเฟื้อเกินไป มั่น ใจตัวเองเกินไป เรียกร้องต้องการการยกย่อง นับถือ

มุ่งมั่นแรงกล้าสุดแถมโกรธง่ายเกิน เหตุ โดยเฉพาะเมื่อถูกแหย่หรือ กระตุ้น ขี้หึง เคร่งศีลธรรม หุนหันพลันแล่น ความคิด

อิสระไม่ค่อยเหมือนใคร รักทั้งการเป็นผู้นำและถูกนำ ช่างฝัน พรสวรรค์เ รื่ อ งศิลปะดนตรี และกลไกการป้องกัน ตัวอ่อนไหว

เหมือนกันแต่ไม่ค่อยจะอย า กยอม รับ ยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลา โรแมนติค รักใคร่และห่วงใยคนอื่น ชอบคบหาเพื่อนฝูง ใหม่

กันย ายน

สุภาพอ่อนโยน ประนีประนอม s ะวั งตัวแจวางขั้นตอนชีวิตอย่าง เป็นแบบแผน ชอบตอกย้ำจุดอ่อนคนอื่น ชอบ การ

วิพากษ์วิจารณ์ เยือกเย็นและสงบ ใจ ดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น รอบรู้เ รื่ อ งต่าง ซื่อ ตรง ทำง า นเก่ง อ่อนไหว ช่างคิด ความจำ ดี

ตุลาคม

รักการ พูดคุยเป็นชีวิตจิตใจ รักทุกคนที่รักตัวเอง รักการเจาะเข้า สู่จุดศูนย์กลางของเ รื่ อ งต่าง มี เสน่ห์

สุภาพนุ่มนวล จิตใจและรูปร่ า ง สวย งาม ไม่โกหกเสแสร้ง เห็นอกเห็นใจคน อื่น ให้ความสำคัญกับเพื่อน

ชอบคบหาเพื่อนใหม่อยู่ เรื่อย เสีຍใจ ง่ายก็จริงแต่ไม่ต้องห่วงแป๊บเดียวก็หาย เ ศ ร้ า

ชอบช่วยเหลือ คนอื่น ชอบฝันกลาง วัน ความคิดบรรเจิด มี สัมผัสพิเศษ รัก การเดินทาง ศิลปะ และวรรณ

พฤศจิกายน

ความคิดล้านแปดเต็มหัว ย ากที่จะเข้า ถึง คิดการณ์ล้ำหน้า โดดเด่น หัวไว ใจ และชอบให้คำแนะนำ อย า

กรู้อย า ก เห็น รู้จักวิธีตะล่อมคุ้ย ความลับ ชอบ คิดอยู่ตลอดเวลา พูดน้อยแต่ อัธย าศัยดี กล้าหาญและ

เอื้อเฟื้อ อดทน หัวรั้น ใจแข็ง ถือคติตราบใดที่ ยังมีความหวัง ตราบนั้นก็ ยังมีหนทาง เสมอ มีเป้าหมายใน

ชีวิต ไม่ ยอมแพ้อะไร ง่าย โกรธย ากมากถ้าไม่ถ ูกยั่วจ นถึงขั้น จริง

ชอบอยู่คนเดียว มีแรงจูงใจในตัว เอง โดยไม่สนใจการยอมรับนับถือจากคนอื่น มั่นคง Iด็ดเดี่ยว รักใครรัก

จริง เจ้าอารมณ์ โรแมนติก แต่ไม่ค่อยสนใจสัมพันธ์ จริงจังนัก รักบ้าน ทำง า นหนัก มีความสามารถ สูง

ไว้ใจได้

ธันวาคม

ซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่ กระตือรือร้นในการแข่งขันและปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื่น แต่ไม่ค่อยมีความอดทน

ทะเยอทะย าน มีอิทธิพลใน สังคม รักการเข้าสังคมมาก รักการได้รับ การยอม รับการเป็นจุดสนใจ รักการ

ที่มีคนอื่นมารักตัว เอง

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า