วิ ธีการทำบุญต ามวันเกิดทั้ง 7 วัน และสิ่งที่ควรบูชาไว้ต ามวันเกิด

วิ ธีการทำบุญต ามวันเกิดทั้ง 7 วัน และสิ่งที่ควรบูชาไว้ต ามวันเกิด

การทำบุญมีหลากหล า ยวิ ธี ซึ่งแต่ละคน มักจะใช้วิ ธีต่างกัน

แต่ทราบกันหรือไม่ว่าหากเราทำบุญถูกวิ ธีนั้น จะได้รับอานิสงส์เป็นอย่างมาก วันนี้เราจึงมีวิ ธีการทำบุญต ามวันเกิด

ทั้ง 7 วัน และสิ่งที่ควรบูชาไว้ต ามวันเกิดเพื่อเป็นศิริมงคลและเสริมชีวิตให้ดีขึ้น มาฝากกัน จะมีวิ ธีอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลย

สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งธงชัย จึงต้องเสริมดาวจันทร์ด้วยการแต่งตัวให้ดูดี มีสง่าราศี โดยเฉพาะใบหน้าต้องยิ้มแย้ม

แจ่มใส ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ คือ การบริจาคเงินทำบุญ บริจาคน้ำดื่ม ทำบุญกับเ ด็ กและคนชรา

ควรบูชาหรือไปสักการะพระโพธิสัตย์กวนอิม บูชาด้วยกล้วย

หรือสับปะรด พร้อมดอ กมะลิ ถ้าได้ดอ กบุนนาคจะยิ่งดี จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา ล ดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วย

การแจกหนังสือธรรมะ ละเว้นไม่รับประทานเนื้อวัวในวันจันทร์ และเครื่องในหมูวันพุธ จะเพิ่มโชคเพิ่มเสน่ห์ ศัตรูจะแพ้พ่าย

สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

ดาวอังคารนั้นอยู่ในตำแหน่งเหน็บเล็ก ต้องแก้ไขด้วยการขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาสู้ ใส่บาตรหรือถวายพระด้วยข้าวหอม

ในวันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอังคาร คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นย ารั ก ษ าโ ร ค

ควรบูชาหรือไปสักการะ พระปางไสย าสน์ พระนอน หรือพระ

พิฆเนศวร ด้วยข้าว ขน มอร่อย ๆ หรือเผือ ก มัน ฟักทอง พร้อมดอ กแคขาวหรือ ดอ กดาวเรือง จะส่งเสริมให้การงานเจริญ

รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ล ดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันอังคาร เพื่อเพิ่มโชคลาภ

ด ว งสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ

ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมด ว งด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ งดเว้นการพูดหย าบคาย ใส่ร้ า ยคนอื่น ทำบุญด้วย

สิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ สิ่งพิมพ์ หนังสือธรรมะ ควรบูชาหรือไปสักการะเจ้าพ่อ

เสือ ด้วยเนื้อหมู หรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไข่ต้ม บายศรีและดอ กกุหลาบสีแดง จะส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ค้

า ข า ยมีกำไรร่ำร ว ย ล ดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยปลาดุก ปลาไหล ละเว้นไม่รับประทานเนื้อวัวในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง

สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่งทุกขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วยข้าวหอม ฟักทอง เผือ ก มัน แตงกวา ปรุงเป็นอาหารเสีย

ก่อน ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ ผ้าไตรจีวร พระพุทธรูป หรือหนังสือตำราต่าง ๆ

ควรบูชาหรือไปสักการะพระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต ท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมดอ กแคขาวหรือ ดอ กดาวเรือง จะส่งเสริมการงานให้รุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ล ดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ

ถือศีลกินเจในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ ที่สำคัญต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และห้ามพูดจาหย าบคาย ถือเป็นการขัดลาภ

สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่งตีนเสาร์ ควรแก้ไขด้วยการปล่อยชีวิตสั ต ว์ หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ หมั่น

ทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติหรือ กล้วย ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน ในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัว

แทนของดาวเสาร์ คือ ผ้าไตรจีวร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม

เจ้าแม่อุมาเทวี ด้วข้าวพร้อมน มและดอ กกุหลาบ จะส่งผลให้การงานราบรื่น ปราศจากศัตรู

ล ดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์ ที่

สำคัญเสื้อผ้าและชุดชั้นในต้องแยกกันอย่าซักรวม ถือเป็นการขัดลาภยิ่งนัก

สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยู่ในตำแหน่งเบียด ควรแก้ไขด้วยการละเว้นไม่

รับประทานเนื้อสั ต ว์ใหญ่ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์ คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ ศาลา โบสถ์ วิหาร ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางนาคปรก พระนารายณ์

ไต่ฮงกง ด้วยพวงมาลัยหล า ยสี ขนาด 1 ศอ ก จำนวน 6 พวง จะสิ่งเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ล ดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภ ควรใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้

อารมณ์ดี หากต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์

สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์นั้นถือว่าอยู่ในตำแหน่งทุกขัง จึงควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรถวายพระ ด้วยน้ำมันพืช หรือทำบุญด้วยสิ่งที่ที่

เป็นตัวแทนแสงสว่าง เช่น เทียนไข ตะเกียง ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมัน

ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต พระศิวะ เจ้าพ่อ กวนอู โบสถ์หรือเจดีย์ต่าง ๆ ด้วยส้มหรืออินทผาลัม พร้อมดอ กไม้สีแดง จะส่งเสริมยศถาบรรดาศักดิ์ให้รุ่งโรจน์

ล ดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยเต่า ละเว้นไม่รับประทานเนื้อวัว เพื่อเพิ่มโชคลาภให้แก่ตนเอง

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการทำบุญต ามวันเกิด ไปลองทำต ามดูกันได้ต ามข้างต้นที่กล่าวมาจะช่วยเสริมชีวิตให้ดีขึ้น

มีเงินทองไหลมาเทมาไม่ข า ดสาย ได้พรสมหวังดังใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี หมั่นทำความดีรั ก ษ าศีล

แล้วชีวิตจะดียิ่งๆขึ้นไป โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ที่มา soochivith

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า