บัตรคนจน เงินเข้า 4 เด้ง รูดใช้ได้เลย

‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เงินเข้า 4 เด้ง รูดใช้ได้เลย

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทั้งหมด 4 รายการ

ที่สำคัญ คือ ผู้ถือบัตรฯ ทุกคนจะได้รับวงเงินซื้อของเพิ่มเติม 500 บาท เป็นสูงสุด 700-800 บาทต่อคน ซึ่งสามารถรูดใช้ได้เลยจ้า

บัตรคนจน จะได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด 4 รายการ ซึ่งสามารถรูดใช้ได้เลย ดังนี้

1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสา รสาธารณะ ซึ่งไ ม่สามารถกดเงินสดได้

ค่ารถโดยส ารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไ ฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แ ก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธย า, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

ค่ารถโดยส าร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไ ม่จำกั ดจำนวนครั้ง แต่ไ ม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสา ร บขส.

ค่ารถไ ฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไ ม่จำกั ดจำนวนครั้ง แต่ไ ม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสา รรถไ ฟ

2. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไ ม่จำกั ดจำนวนครั้ง แต่ต้องไ ม่เกินวงเงินที่กำหนดและไ ม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร เพิ่มเติมจำนวน 500 บาท

การเพิ่มเงิน 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แ ก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคน จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไ ม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท จากปกติ 300 บาท รวมเป็น 800 บาทในเดือนพฤศจิกายน 2563

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท จากปกติ 200 บาท รวมเป็น 700 บาทต่อเดือนในเดือนพฤศจิกายน 2563

4. ส่วนลดค่าซื้อก๊ าซแอลพีจี (ก๊ าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊า ซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ใช้ได้ไ ม่จำกั ดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไ ม่เกินวงเงินที่กำหนดและไ ม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ความช่วยเหลือยังไ ม่หมด เดือนนี้เหลืออีก 3 รายการ

อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือในเดือนพฤศจิกายน 2563 ยังไ ม่หมดลง เพราะหลังจากวันนี้แล้ว บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังจะได้รับความช่วยเหลืออีก 3 รายการ ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้ด้วย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ความช่วยเหลือ 1 รายการ
ค่าเบี้ ยความพิกา รเพิ่มเติม 200 บาท

ผู้พิกา รที่มีบัตรคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรคนจำนวน 200 บาท ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

โดยเบื้องต้นเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติมจำนวน 200 บาท จะโอนเข้าในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อย่างไรก็ตาม ต้องรอฟังความชัดเจนเรื่องวันโอนเงินจากกรมบัญชีกลางอีกครั้ง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ความช่วยเหลือ 2 รายการ
ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไ ม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และ ทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ค่าไ ฟฟ้าฟรี ไ ม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไ ฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไ ฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า