อ่านแล้วดีมากๆ ในวันที่ตัวเองรู้สึกท้อกับชีวิต เราจะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลย

อ่านแล้วดีมากๆ ในวันที่ตัวเองรู้สึกท้อกับชีวิต เราจะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลย

เพราะต่อให้มีคนมาคอยกอด คอยให้กำลังใจคุณมากแค่ไหน หากใจคุณยัง

สร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองไม่ได้ เมื่อคนที่มาอยู่ให้กำลังใจกลับไปคุณ ก็กลับมาโศ กเศร้ าอีกอยู่ดี พลังใจอันเข้มแข็งที่คุณสร้างได้เองต่างหากที่จะอยู่กับ

คุณตลอดไป ลองให้อ้อมกอดตัวเอง สร้างพลังบวกให้กับชีวิต หมั่นสร้างพลังใจตัวเองซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี

1.รักในความเป็นตัวเอง

พูดกับตัวเองว่า คนเราย่อมมีข้อเสี ยด้วยกันทุกคน เช่นเดียวกับตัวเราแม้จะมีข้อ ด้ อ ย อยู่บ้างแต่เรายังมี ดีในตัวเองเสมอ แม้จะทำพล าดไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไร

เลย จริงมั้ย! ขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดเป็นพอ

2.มองโลกในแง่ดีไว้เสมอ

ถ้าเราคิดถึงเรื่องต่างๆ ในแง่ดี จะทำให้จิตใจมีพลัง หัวใจเบิกบาน มีความสุขอยู่

ตลอด และตามก ฎ แห่งการดึงดูดบอกไว้ว่า “สิ่งต่างๆ จะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน” ฉะนั้นเมื่อคิดดีทำดีแล้วล่ะก็ คนดีๆ เรื่องดีๆ จะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณแน่นอน

3.ทบทวนเรื่องดีๆ ที่ผ่านมาแล้ว

เมื่อเจอเรื่องราวผิ ดหวังจนมองไม่เห็นสิ่งดีๆ ในชีวิตนั้น ก็ให้ลองมองย้อนคิดถึง

เรื่องราวดีๆ หรือความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาแล้ว จะช่วยปลุกพลังความมั่นใจให้ตัวเองได้ว่า “คุณมี ดี คุณก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนคนอื่นๆ เขา”

ใส่ความเห็น