ห้า มทำเ ด็ด ขา ด5 เรื่องนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี

ห้า มทำเ ด็ด ขา ด5 เรื่องนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี

ในยุคเศรษฐกิจบ้านเราในยุคนี้จะสังเกตได้ว่ามีสถานะการที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก หล า

ยคนตกงาน รายได้ลดลง เพราะฉนั้นการที่เราจะยืนได้ในช่วงนี้ คือต้องรู้จักปรับ

ตัว ที่จะอยู่ให้ได้ในสถานะการณ์แบบนี้ วันนี้เรามีแนะนำบทความ 5 เรื่องที่ไม่ควรทำในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี

1. อย่ าค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ด

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกัน แค

ไหนก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ดหล า ยคนต้องเจอบทเรียนบ า ด เ จ็ บ ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่น เข้าข่ายเนื้อไม่ได้กินแต่เอาก ร ะ ดู กมา

แ ข ว น ค อเพราะการค้ำประกันคือ การสัญญาว่าบุคคลหนึ่งสัญญาว่าจะชดใช้ ห

นี้แทนลูกห นี้หากลูกห นี้ไม่ยอมชำระห นี้หรือไม่สามารถชำระห นี้ได้ในย ามที่ เศรษฐกิจไม่ดี โอกาสที่ลูกห นี้จะเบี้ยวห นี้ก็มีสูง

2. พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่มในธุรกิจ

ในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอแน่นอนการค้ าการข า ยหรือผลกำไรย่อมลดลง ผู้

ประกอบ การทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อ ดึงยอ ดข า ยและกำไร

กลับมาหนึ่งในวิ ธีการเพิ่มกำไรคือ การลงทุนเพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อ

เพิ่มยอ ดข า ย หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เงินจำนวน มากตรงนี้ขอบอ กว่าพักไว้ก่อน

3. อย่ านำเงินสำรองฉุกเฉินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่าของรายจ่ายรายเดือน คือเงินสำรองฉุกเฉินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ต ามหลัก การวางแผนการเงินส่วนบุคคลวัตถุประสงค์หลักคือเป็นเงินที่จะสามารถนำมา

เยียวย าความฉุกเฉินต่าง ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบัติ

เหตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ

4. หลีกเลี่ยงการสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น เว้นวรรคพักห นี้ไว้ก่อนเถอะค่ะไม่ว่าคุณจะวาง แผน

เปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมหรือซื้ อบ้านหลังที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้อถนอม

ตัวอย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้า

พะวงหลังสร้างความไม่สบายใจเสี ยเปล่า ๆ ค่ะภาครัฐเองก็ค่อนข้างเป็นห่วง เรื่องนี้

5. อย่ าลงทุนหวือหวาหวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต าจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำโดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจ

นำพาตัวเองไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้เช่นพวกหุ้น ปั่นทั้งหล า ย ช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกเเ ช ร์ลูกโซ่ หรือ

การหลอ กให้นำเงินไปลงทุนในสินท รั พ ย์ต่าง ๆที่อาจไม่มีอยู่จริงโดยมีผลตอบ แทนสูงเย้ายวนใจผู้ลงทุนไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะ

เวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะที่สำคัญอย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

 

ใส่ความเห็น