ได้สิทธิ์คนละครึ่งแล้ว จะได้เยียวย า 3500 ไหม

ได้สิทธิ์คนละครึ่งแล้ว จะได้เยียวย า 3500 ไหม

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า มาตรการดูแลประชาชน ผ่านโครงการ เราชนะ จ่ายเงินเยีย วย าโควิ ด 3,500 บาท มี ระยะเวลา 2 เดือนระหว่าง ม.ค.-ก.พ.64

ซึ่งคาดว่าจะดูแลครอบคลุม ประชากร 30-35 ล้านคน ในเบื้องต้น จะมีการเปิดให้ลงทะเบียน ส่วนการรับเงินแบ่งเป็นการรับผ่านระบบพร้อมเพย์

ส่วนผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง แล้วมีรายได้น้อย เข้าข่ายได้รับสิทธิ ก็จะได้รับเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้เลย ซึ่งการเบิกจ่ายเงิน จะเป็นการเบิกใช้เงินสด หรือนำไปใช้ต่อในโครงการคนละครึ่งได้ โดยหลังจากนี้จะเห็นความชัดเจนหลังเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ดี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับสิทธิทั้งหมด ส่วนพ่อค้า แม่ค้า แม้จะอยู่ในโครงการคนละครึ่ง ที่มีรายได้น้อย ก็สามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านโครงการ เราชนะ ได้ รวมไปถึงวินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้

วิธีการลงทะเบียนในรอบนี้จะพย าย ามไ ม่ทำให้ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมา จะใช้เฉพาะข้อมูล และเลขบัตรประชาชน

ส่วนข้าราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง แร งงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งได้รับการช่วยเหลือแล้ว ก็จะตัดส่วนนี้ออก

ด้านโครงการ คนละครึ่งจะมีการขยายระยะเวลาของโครงการออกไปอีกหรือไ ม่นั้น ยังไ ม่ได้สรุป แต่จะพิจารณาเป็นรายไตรมาส เนื่องจากการท่องเที่ยวยังไ ม่กลับมา เศรษฐกิจยังต้องพึ่งการบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศ

“ยังไ ม่เคยบอกว่าจะไ ม่ต่อ หรือไ ม่ทำโครงการคนละครึ่งต่อ ต้องดูกำลังซื้อของประชาชนด้วย ถ้าเหมาะสมก็จะพิจารณาทำต่อ ซึ่งจะดูผลไตรมาสต่อไตรมาส”

ที่มา ข่าวสด

ใส่ความเห็น