สิทธิ เราช นะ รับ 7,000 เงินจะเข้าทางไหนบ้าง มี 2 ช่องทาง

รู้ยัง!! ได้สิทธิ ‘เราชนะ’ รับ 7,000 บ. เงินจะเข้าทางไหน??

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ผู้สื่อขาวรายงานว่า กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจาก โ ควิ ด ระลอก 2 จำนวน 3,500 บาท ติดต่อกัน 2 เดือน รวมได้รับคนละ 7,000 บาท โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาในวันที่ 19 ม.ค.ว่า มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน จะมีความชัดเจนในเรื่องเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 19 มกราคม 2564

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนทางแอพ เราชนะ และเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ปลายเดือนมกราคม 2564

ส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ คาดว่า 40 ล้านคน ซึ่งเป็นการคัดกรองจากทั้งผู้มีสิทธิและไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวย าภายใต้โครงการเราชนะ

นอกจากนี้จะดูแลกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบ อาทิ ประกันสังคม

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวย า 3,500 บาท ติดต่อกัน 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บาท นั้น เบื้องต้นมีเกณฑ์คล้ายกับเราไม่ทิ้งกันคือ กลุ่มอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ เช่น ค้าขาย ผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ขับรถส่งอาหาร (ฟู้ดเดลิเวอรี่) เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินเยียวย า 7,000 บาท ในรอบนี้เช่นกัน รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร ที่จะเยียวย าในรอบเดียวกันนี้ด้วย

1.ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน ที่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบของกระทรวงการคลังแล้วนั้น ก็จะได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยไม้ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับเงินดังกล่าว ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ประมาณ 13.8 ล้านคน หากรายได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะได้รับสิทธิอัตโนมัติเช่นกัน โดยจะใช้วิธีการโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินเยียวย าในเบื้องต้นคือ กลุ่มผู้มีประกันสังคม ตามมาตรา 33 คือ พนักงานเอกชนทั่วไป หรือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง ซึ่งจะได้รับการเยียวย าโดยประกันสังคมเป็นผู้ดูแล และกลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกลุ่มผู้ทำอาชีพอิสระ แต่มีรายได้สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด

ขอบคุณที่มา มติชน

ใส่ความเห็น