ผลรวมบ้านเลขที่ กับ ฮวงจุ้ยที่ดี อยู่แล้วรวย

ผลรวมบ้านเลขที่ กับ ฮวงจุ้ยที่ดี อยู่แล้วรวย

ในการดูว่าบ้านเลขที่นั้นดีถูกหลัก ฮวงจุ้ย อยู่แล้วเฮง อยู่แล้วรวยหรือไม่นั้น จะใช้ผลบวกของตัวเลขเพื่อให้ผลสุดท้ายออกมาเป็นเลขหลักเดียวค่อยตีความได้

บริการสายสดพย ากรณ์ 1900-111-111

เช่น 100/00 ให้นำ 1+0+0+0+0 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1

เทียบความหมายเลขตามฮวงจุ้ยจีนได้ดังนี้

หมายเลข 1 เลขเริ่มต้นของจักรวาล อาจหมายถึงความโลกส่วนตัวสูงของผู้อยู่อาศัยได้

หมายเลข 2 หมายถึงความกลมเกลียว ความสามัคคี

หมายเลข 3 ถือเป็นเลขที่ดีเพราะผู้อยู่อาศัยจะประสบความสำเร็จ

หมายเลข 4 ผู้อยู่อาศัยต้องทำงานหนัก แต่จะพบกับความมั่นคงทีหลัง

หมายเลข 5 หมายถึงเจ้าของบ้านอาจไ ม่ค่อยอยู่ติดบ้านเสี ยเท่าไหร่

หมายเลข 6 เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความอดทน บ้านอยู่แล้วดี ร่มเย็น

หมายเลข 7 เป็นเลขแห่งการคิดวิเคร าะห์ ความสันโดษ

หมายเลข 8 เป็นเลขที่หมายถึงอินฟินิตี้ ไ ม่มีที่สิ้นสุด ความร่ำรวย อยู่แล้วเฮง

หมายเลข 9 ผู้อยู่อาศัยจะได้เป็นเจ้าคนนายคน ประสบความสำเร็จทางสังคมหรือทางหน้าที่การงาน

ใส่ความเห็น