พายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง กระทบหลายจังหวัด

พายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง กระทบหลายจังหวัด

กรมอุตุนิยมวิทย า เตือน “พายุฤดูร้อน” บริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-4 มี.ค. โดยกระทบหลายจังหวัด ระวั งอันตร ายจากพายุฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโช กแร ง

กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศเตือ น “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” ฉบับที่ 6 โดยระบุว่า

ในช่วงวันที่ 4 มี.ค. 2564 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโช กแร ง และฟ้าผ่าบางแห่งบริเวณภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวั งอันตร ายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโช กแ รง และฟ้าผ่ าที่อาจจะเกิดขึ้น

โดยหลีกเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไ ม่แข็งแรง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย โดยจะมีผลกระทบดังนี้

ภาคเหนือ : จังหวัดสุโขทัย พิ ษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และตาก

ภาคกลาง : จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี

ภาคใต้ : จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่ เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทย า หรือสายด่วนพย ากรณ์อากาศ  1 1 8 2 ได้ตลอด 24 ชั่ วโมง

ใส่ความเห็น