บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเลย เราชนะ งวด 5

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเลย เราชนะ งวด 5

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” จะได้รับความช่วยเหลืออีกหนึ่งรายการในรอบเดือนมีนาคม นั่นคือเงินเยีย วย าจากโครงการ “เราชนะ งวด 5” 

วงเงินดังกล่าวสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และจ่ายค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระและลดค่าครองชีพของผู้ถือบัตรฯ ไปได้ในระดับหนึ่ง

วันที่ 5 มีนาคม 2564 โครงการเราชนะจะโอนวงเงินเยียวย าโควิ ด เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เป็นงวดที่ 5 เพื่อช่วยเยียวย าผลกระทบจากไวรัสโควิ ด

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไ ม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่อคน

กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่อคน

โดยหลังจากเราชนะโอนเงินเยียวย างวดที่ 5 แล้ว ก็จะเหลือการโอนเงินเยียวย าอีก 3 งวดได้แ ก่

งวดที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2564

งวดที่ 7 วันที่ 19 มีนาคม 2564

งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) วันที่ 26 มีนาคม 2564

“บัตรคนจน” รูดใช้วงเงิน “เราชนะ” ได้ที่ไหน?

วงเงินเราชนะจะโอนเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน แบบอัตโนมัติ จำนวน 675-700 บาทต่อคนทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ถือบัตรฯ ไ ม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

แต่วงเงินเราชนะจะไ ม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถรูดใช้วงเงินดังกล่าวในร้านค้าหรือบริการที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

สำหรับสินค้าและบริการที่สามารถใช้วงเงิน “เราชนะ” รูดซื้อได้มีดังนี้

ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือเครื่องรูดบัตร ซึ่งกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะ บัตรคนจน และบัตรประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการเราชนะ ส่วนผู้ใช้สิทธิ์เราชนะผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังไ ม่สามารถรูดใช้ได้

ร้านถุงเงินธงฟ้าฯ

ร้านค้าที่ลงทะเบียน “คนละครึ่ง”

ร้านค้าที่ลงทะเบียน “เราชนะ” ซึ่งมีสินค้าและบริหารหลากหลายกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มขนส่งสาธารณะ ได้แ ก่ แท็กซี่, รถตู้โดยสา รประจำทาง, จักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์), สามล้อเครื่อง (รถตุ๊กตุ๊ก), สามล้อถีบ ,รถสองแถว, รถโดยส ารประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.), รถโดยส าร (รถทัวร์) บขส., รถไ ฟฟ้า

กลุ่มสุขภาพ/ความงาม ได้แ ก่ ร้านนวด/สปา, ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทำเล็บ

กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ สถานพย าบาลประเภทที่ไ ม่รับผู้ป่ วยค้างคืน (คลินิก), แพทย์แผนจีน, คลินิก (การรักษาทางการแพทย์เสริมความงาม,ทันตกร รม, อื่น ๆ)

กลุ่มงานรับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด ได้แก่ งานก่อสร้างขนาดเล็ก, ให้บริการทำสวน/ตกแต่งสวน, ตั ดเย็ บ,ซ่อมแซมสินค้า/เสื้อผ้า, ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน, ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่น ซ่อมไ ฟฟ้า ประปา แอร์, รับเหมาทำความสะอาด/ฆ่ า เชื้ อ ฉี ดปลวก, ซักรีด

กลุ่มบริการที่พัก/สถานที่ ได้แก่ โฮมสเตย์, หอพัก/แมนชั่น/อพาร์ทเม้นท์/แฟลต แต่กลุ่มนี้ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ร้านค้าประเภทไหนใช้ “เราชนะ” จ่ายไ ม่ได้

เป็นนิติบุคคล ยกเว้น กลุ่มขนส่งมวลชนสาธารณะ ตามที่โครงการฯ กำหนด เช่น รถไ ฟ, เรือเมล์, เรือโดยสา รสาธารณะ เป็นต้น

ไ ม่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งที่ชัดเจนและตรวจสอบไ ม่ได้ ยกเว้น กลุ่มขนส่งสาธารณะ ตามที่โครงการฯ กำหนด เช่น แท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น

ใส่ความเห็น