3 วันเกิ ด การเงิน การงาน คล่องตัวรับทรัพย์ใหญ่

3 วันเกิ ด การเงิน การงาน คล่องตัวรับทรัพย์ใหญ่

วันพุธ

คุณเป็นคนเก่ง มีความสามารถ เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายเหมือนเป็ด ทำนู่นก็ได้ ทำนี่ก็ได้ ด ว งชะตาของคนเกิ ดวันพุธ ถือว่าน่าจับตามองมาก เพ

ราะด ว งดีหลายเ รื่ อ ง โดยเฉพาะเ รื่ อ งการงาน การงานที่เคยย าก ติดขัด มีปัญหา กลายเป็นราบรื่น ความสำเร็จก็จะเข้ามาแทนที่

วันพฤหัสบดี

พื้นฐานเป็นคนมีความตั้งใจสูง มีความมุ่งมั่น ทำสิ่งใดก็ต้องทำให้ดี ไม่ทำแบบ

ลวก การงานในช่วงนี้ได้รับอานิสงส์ผลจากการที่คุณเคยขยัน เคยตั้งใจทำงาน

อย่างหนัก ในตอนนี้คนเกิ ดวันพฤหัสบดีจะได้เก็บเกี่ยวดอกผลจากความขยัน แล้วจะคิดจะทำอะไรก็ง่ายไปหมด ความสำเร็จจะค่อย เกิ ดขึ้นทีละเ รื่ อ ง

วันเสาร์

ถือว่า๑วงมาแรงแบบเงียบ เพราะคนเกิ ดวันเสาร์เป็นคนทำอะไรเงียบ ไม่ค่อย

บอกใคร เวลาประสบความสำเร็จก็จะมาแบบม้ามืดเช่นกัน แต่จะเป็นความสำเร็จที่มาจากน้ำพักน้ำแรง ไม่ใช่ได้มาจากโชคช่วย หรือใครช่วยทั้งนั้น พึ่งตัวเองล้วน

ใส่ความเห็น