ไ ฟเซอร์ เลื่อนส่งไปไตรมาส 4 ทำไรไ ม่ได้

ไ ฟเซอร์ เลื่อนส่งไปไตรมาส 4 ทำไรไ ม่ได้ ไ ม่ใช่เจ้าของโรงงาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สปริงนิวส์ รายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีการปรับแผนกลยุทธ์ฉี ดวัคซีนโควิ ด 19 ระบุว่า เรื่องนี้ต้องให้อาจารย์แพทย์และกร รมการวิชาการด้านวัคซีนพิจารณา เท่าที่ทราบคือมีการทำการทดลองกันอยู่ ทั้งการฉี ด 3 เข็ม และการฉี ดสลับยี่ห้อ ถ้าคณะวิชาการมีการตัดสินใ จอย่างไร ก็พร้อมปฏิบัติตาม

ยืนยันวัคซีนทุกชนิดที่ประเทศไทยจัดมามีประสิทธิภาพสูง อย่างซิโนแวคเราทำการศึกษาเองที่ภูเก็ต พบภูมิคุ้มกันขึ้นมาถึง 83% เป็นการศึกษาในสถานที่จริง ไ ม่มีการปรุงแต่ง

ส่วนที่เห็นตัวเลขต่างกันไป เพราะบางทีไปศึกษาในดงระบา ด หรือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ แต่ถ้าศึกษาในสถานที่จริงผลออกมาสูงก็ไว้ใ จได้ อย่ าลืมว่าวัคซีนทุกชนิดในโลก แม้กระทั่งวัคซีนไ ข้หวัดใหญ่ ก็ไ ม่ได้บอกว่าป้องกันการติดเชื้ อได้ แต่ลดอัตราการติดเชื้ อ ความเสี่  ยง ลดความรุนแร งของโร คและการเสี ยชีวิต ที่สำคัญคือรับวัคซีนแล้วไ ม่ป่ว ยหนักเสี ย ชีวิตแน่นอน

วัคซีนไ ฟเซอร์ที่สั่งซื้อ ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ?

วัคซีนไ ฟเซอร์ที่สั่ง 20 ล้านโดส เป็นยอดที่ไ ฟเซอร์แจ้งว่าจะจัดสรรให้ไทยได้ในปีนี้ ตอนแรกจะเป็นไตรมาส 3 แต่พอตกลงกันก็เป็นไตรมาส 4

นายอนุทิน กล่าวว่า วัคซีนเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก ถามว่าเราทำอะไรได้ เราไ ม่ได้เป็นเจ้าของโรงงาน แต่ละโรงงานก็มีข้อผูกมัดสัญญากับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แต่ประเทศไทยก็ไ ม่ขาดวัคซีน มีวัคซีนส่งทุกสัปดาห์และจัดสรรออกไป ประสิทธิภาพการฉี ดสูงมาก บางวันได้ 300,000 – 400,000 เข็ม ยิ่งคนฉี ดมากเท่าไร แม้คนไ ม่ได้ฉี  ดก็ลดอัตราความเ สี่ยงการติดเชื้ อได้ระดับหนึ่ง เพราะคนรับวัคซีนไปแล้วต่อให้ติดเชื้ อแต่อาการไ ม่หนัก การแพ ร่เชื้ อก็เบาลงไป ต้องพย าย ามมองในองค์รวมมากขึ้น

ต้องฉี ดให้ทันเวลากับการเปิดประเทศ 120 วันหรือรองรับสายพั นธุ์เดลตาหรือไ ม่ ?

สายพั นธุ์เดลตายังไ ม่มีวัคซีนไหนประกาศว่าครอบคลุม แต่ที่สำคัญคือยังครอบคลุมลดความรุนแ  รงของโร คและการเสี ยชีวิต ก็ต้องเร่ งฉี ด แต่ไ ม่ได้เร่ งฉี ดเพราะสายพัน ธุ์เดลตา เพราะแจ้งไปแล้วว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จะฉี ดให้ประชาชนมากที่สุด

ขณะนี้ทะลุ 8,000,000 โดสไปแล้ว สิ้นเดือนนี้อย่างไรก็เกิน 10 ล้านโดสตามที่พูดไว้ทุกอย่าง คนรับเข็มสองก็มาก แปลว่าคน 8,000,000 คน รับวัคซีนไปแล้ว วงรอบฉี ดซิโนแวคเข็ม 2 ก็เร็วหน่อย แอสตร้าเซนเนก้าร่นลงมาจาก 12 สัปดาห์ เป็น 10 หรือ 8 สัปดาห์ก็ฉี ดได้แล้ว เพื่อป้องกันความเสี่ย งต่าง ๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก สปริงนิวส์

ใส่ความเห็น