อนุทิน เซ็น ป ล ด ล็ อ ก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่ อ งกง-มาเ ก๊ า พ้นบัญชีเขต เ สี่ ย งโ ค วิ ด  

อนุทิน เซ็น ป ล ด ล็ อ ก จีน-เกาหลีใต้-ฮ่ อ งกง-มาเ ก๊ า พ้นบัญชีเขต เ สี่ ย งโ ค วิ ด  

เ มื่อวันที่ 15 พ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติด. โ รค ติ ด ต่ อ อั น ต ร า  ย กรณีโร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ วรั ส โค โ  ร น า 2019 หรือ โควิด19 พ.ศ.2563

โดยให้ยกเลิกสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า ออกจากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขต โ ร ค ติ ด ต่ อ อั น  ตร า ย  ก ร ณี โ ร ค โ ค วิ. ด-19 โดยให้มีผลบังคับใช้หลังลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดระบุว่า “ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ ได้ประกาศให้สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) เป็นเขตติด โ ร ค ติ ดต่ อ อั น ต ร า ย กรณี โ ร ค ติด เ ชื้ อไ ว รั ส โ ค โร น า 2019 หรือโ ร ค โ ค วิ ด 19 อย่างไรก็ดีสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ถือเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่มีความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในการแก้ไขสถานการณ์การ แ พ ร่ ระ บ า ด ของ โ ร ค โ ควิ ด  19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุม โ ร ค โ ค วิด  19 ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรให้ประกาศยกเลิกสาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติด โ ร ค ติ ดต่ อ อัน ต ร า ย กรณีโ ร ค ติ ด เ ชื้อ ไ ว รั ส โ ค โ ร. น า 2019 หรือ โ ร ค โ ค วิ ด 19

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ

โ ร ค ติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติด โ ร ค ติ ดต่ อ อั น ต ร า ย กรณีโ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 หรือโ ร ค. โ ค วิ ด 19 พ.ศ. 2563”

“ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

“ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 (1) และ (2) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติด โ ร ค ติ ดต่ อ อั น ต ร า ย กรณีโ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 หรือ โ ร ค โ ค วิ ด 19 พ.ศ.2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563”

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า