ใครบ้างรับได้รับเยียวย า 10,000 บาท

ใครบ้างรับได้รับเยียวย า 10,000 บาท วันที่ 28 กันย า

 

ตามที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแร งงาน เปิดเผยถึงการดำเนินการจ่ายเงินเยียวย าให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในรอบ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวย าเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตนตามไทม์ไลน์

ปัจจุบันการจ่ายเงินเยียวย า ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33,39 และ 40 ไปแล้วกว่า 10 ล้านคน ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายไปกว่า 98% ทั้งนี้ตนขอย้ำไปยังผู้ประกันตน ที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ธนาคารกับบัตรประชาชนเพราะผูกพร้อมเพย์เมื่อไรเงินก็จะเข้าเมื่อนั้น โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้ทุก 5 วันหรือ 7 วัน ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันย ายนนี้

โดย วันที่ 27 กันย ายน 2564 จะมีการโอนเงินเยียวย าให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธย า จำนวน 2,000,000 คน อีกคนละ 2,500 บาท

ส่วน วันที่ 28 กันย ายน 2564 จะมีโอนเงินเยียวย ามาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธย า จำนวน 3.56 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 จะได้รับเยียวย ารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ทยอยโอนเงินเยียวย าให้กับมาตรา ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม และผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัดไปแล้ว แต่ก็ยังมีบางคนยังไม่ได้รับเงินเยียวย ายังติดปัญหาการได้รับสิทธิอยู่

เพจเงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจ้งสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 ใครบ้างที่จะได้รับเงินในวันที่ 28 กันย ายน 2564

เพจเงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังโพสต์ข้อความระบุว่า มาดูเงื่อนไข 16 จังหวัดหลัง ทำไมยังขึ้น “ไม่ได้รับสิทธิ” หรือเปลี่ยนจากเขียวมาเป็นแดง สมัครและจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 4-24 สิงหาคม 2564 อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี ราชบุรี ระยอง เพชรบุรี เพชรบูรณ์ สมุทรสงคร าม สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ดูที่สมัครและจ่ายเงินสมทบเท่านั้น ตัดที่อยู่ตามทะเบียนออก ไม่นำมาพิจารณา

ใครที่ได้สิทธิแล้วแต่เงินยังไม่เข้า รอบการโอนวันที่ 20-21 กันย ายน 2564 ที่ผ่านมา สำหรับมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด หากตรวจสอบบัญชีแล้วไม่มียอดเงินเข้า บัญชีไม่มีอะไรผิ ดพ ลาด ผูกพร้อมเพย์เรียบร้อย กลุ่มนี้จะอยู่ในรายชื่อตกหล่น จะมีประมาณ 200,000 ราย ให้รอรอบการจ่ายทุกวันพฤสบดี หรือเร็วกว่านั้นคือ วันที่ 28 กันย ายน 2564

รอเช็คสิทธิไปเรื่อยๆก่อน ถึงวันที่ 28 กันย ายน 2564 หากไม่ได้รับสิทธิค่อยลงทบทวน

1. สมัคร7-11 จ่ายเงินสมทบที่จังหวัดพท.สีแดงเข้ม 29 จังหวัด=ผ่าน

2. สมัครในเว็บ จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11,ช้อปปี้เพย์,บิ๊กซี ) ต้องดูว่าสำนักงานประกันสังคมที่รับผิ ดชอบอยู่ในพท.สีแดงเข้ม 29 จังหวัด หรือเปล่า ถ้าใช่=ผ่าน

ขณะที่ สำนักงานประกันสังคม เริ่มทยอยโอนเงินเยียวย า เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประชาชน ของผู้ประกันตน ในส่วนที่เหลือตามไทม์ไลน์ดังนี้

ใส่ความเห็น