ออมสินเตรียมปล่อยเงินกู้ ดอกน้อย ผ่อนนาน 4 สินเชื่ อ

ออมสินเตรียมปล่อยเงินกู้ ดอกน้อย ผ่อนนาน ช่วยคนไทยสู้วิกฤ ต

ในช่วงที่เกิดวิกฤ ตขึ้น ก็มีหลายมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนหลายอย่าง โดยล่าสุดทาง ออมสินเตรียมปล่อยเงินกู้ ดอกน้อย ผ่อนนาน ผ่าน 4 สินเ ชื่อได้แ ก่ สินเ ชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ, สินเชื่ อก่อร่างสร้างตัวใหม่, สินเชื่ อคลายกังวล และสินเชื่ อซอฟต์โลนเยี ยวย าผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยว

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ดำเนินการตามนโยบายเ ร่งด่วนของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพ ร่ระบา ดของโร คไ วรั สโ คโ รน า ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังได้ให้ไว้ โดย ความคืบหน้าของมาตรการที่ธนาคารออมสินดำเนินการอยู่ ได้แ ก่

1 การพักชำระห นี้เงินต้นและดอกเบี้ ยโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 6 เดือน จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2563 มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ ทั้งลู กค้ารายย่ อยและลู กค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีวงเงินไ ม่เกิน 100 ล้านบาท รวม 2,894,333 ราย วงเงินรวม 1.129 ล้านล้านบาท

2 สินเชื่ อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไ วรั สโ คโ รน า หรือเงินกู้ฉุ กเ ฉิน วงเงิน 10,000 บาทต่อราย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ และวงเงิน 50,000 บาทต่อราย สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท

ปัจจุบันมีผู้ยื่นกู้แล้วจำนวน 2,663,197 ราย และได้ส่งข้อความ SMS นัดให้มายื่นเอกสารแล้ว 1,969,739 ราย โดยได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 310,006 ราย คิดเป็นวงเงิน 7,527.16 ล้านบาท ซึ่งธนาคาร ได้เร่ งดำเนินการอย่างเต็มกำลัง และทำทุกวันโดยไ ม่มีวันหยุด ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภา ยใ นสิ้นเดือน มิ.ย.63

3 เงินกู้ซอฟต์โลน 150,000 ล้านบาท ได้มีผู้ยื่นกู้แล้ว 12,352 ราย วงเงินรวม 131,976.81 ล้านบาท ปัจจุบันได้อนุมัติแล้ว 105,242.34 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่กำลังทยอยอนุมัติอีก 44,757.66 ล้านบาท คาดว่าภา ยใ นเดือนมิ.ย. 63 จะสามารถอนุมัติได้ทั้งหมด

ล่าสุดธนาคารออมสินได้อนุมัติซอฟต์โลน อีก 2,000 ล้านบาท ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปปล่อยกู้ดอกเบี้ ยต่ำ 2% ให้กับสำนักงานธนานุเค ราะห์ (สธค.) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่นำทรัพย์สินมาจำนำในช่วงนี้โดยคิดอัตราดอกเบี้ ยต่ำ ดร.ชาติชาย พยุหนาวี

ดร.ชาติชาย กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ ก้าวต่อไปเราไ ม่ทิ้งกันสู้ภั ยโ ค วิ ด ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ทั้ง 9 แห่ง ธนาคารออมสินได้กำหนดแนวทาง เยีย ว ย า ฟื้นฟู ส่งเสริมสร้างอาชีพ คืนความสุข สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยแนวคิด คืนความสุข สร้างภูมิคุ้มกัน ผ่าน 4 กระบวนการ คือ

1 เยี ยวย า ดำเนินการภายใต้มาตรการเสริมสภาพคล่องต่อเนื่อง หลังจากการพักชำระห นี้เงินต้นและดอกเบี้ ย 6 เดือนสิ้นสุด ด้วยการพักชำระห นี้ต่อเนื่องอีก 2 ปี โดยให้เลือกชำระดอกเบี้ ย 50–100% ได้ตามความสามารถ และยังคืนดอกเบี้ ยให้อีก 20% (Cash Back) กรณีผ่อนชำระดีต่อเนื่อง รวมถึงขยายระยะเวลาผ่อนชำระออกไป

นอกจากนี้ ยังตั้งทีมคลินิกคลังสม อง หมอคลัง “เราไ ม่ทิ้งกัน” บริการด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ลู กค้าสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ธนาคารออมสิน เช่น GSB Society ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์เราไ ม่ทิ้งกัน รับเรื่องเยีย วย า ให้คำปรึกษา ประสานเครื อข่ ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุม

กระบวนการที่ 2 การคืนอาชีพ ธนาคารฯ ได้ร่วมมือกับภาคีเครื อข่า ย อาทิ มหาวิท ย าลัยประชาชน สร้างงานชุมชน โครงการช่างประชารัฐ ให้ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเครื อข่ ายพันธมิตร รวมถึงมีการจัด “ตลาดนัดเราไ ม่ทิ้งกัน” ทั่วประเทศ

กระบวนการที่ 3 คืนความสุข โดยธนาคารฯ ได้ร่วมกับชุมชนต่างๆ ดำเนินการ ตู้คลังออมสินปันสุข ทุกชุมชน ซึ่งได้นำร่องจัดทำไปแล้วในหลายพื้นที่ และต่อไปจะดำเนินกิจก รรมเพื่อสังคม ออมสินดูแล ห่วงใย ไ ม่ทิ้งกัน สำหรับกระบวนการสุดท้าย

กระบวนการที่ 4 ฟื้นฟูรายได้ ด้วยการปล่อยสินเชื่ อดอกเบี้ ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนนาน จำนวน 4 ประเภท วงเงินสินเ ชื่อประเ ภทละ 10,000 ล้านบาท รวมวงเงินสินเ ชื่อ 40,000 ล้านบาท ได้แก่

1 สินเชื่ อสร้างงานสร้างอาชีพ

2 สินเชื่ อก่อร่างสร้างตัวใหม่

3 สินเชื่ อคลายกังวล 

4 สินเชื่ อซอฟต์โลนเยี ยวย าผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยว

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า