ชี้แจงด่ วน ออกบิลเงินสด ระบุวันที่หลังถูกสั่งปิด

เพจดังจี้ ‘ ฌ อ น’ แจงร้านออกบิลเงินสด ระบุวันที่หลังถูกสั่งปิดช่วงโ ควิ ดระบ าด

จากกรณีที่ เพจ “แหม่มโพธิ์ดำ” ได้โพสต์ข้อความซึ่งเป็นจดหมายเปิดผนึกจากหนุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นทีมอาสาร่วมกับไ ฟป่าที่เชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ ฌ อ น บู ร ณ ะ หิ รั ญ ไลฟ์โค้ชชื่อดังได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดั บไ ฟป่าที่เชียงใหม่

แต่ทางหนุ่มเจ้าของจดหมายระบุว่า เจ้าหน้าที่ไ ม่เคยได้รับสิ่งของ หรือเงินช่วยเหลือจากฌ อ นเลย ทำให้เกิดกระแสวิพา กษ์วิจา รณ์ในวงกว้าง

และล่าสุด ฌ อ น  ได้โพสต์ข้อความชี้แจงเรื่องดังกล่าว ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Sean Buranahiran – ฌ อ น บู ร ณ ะ หิ รั ญ : สรุปเรื่องช่วยไ ฟป่าเชียงใหม่ และ โ ควิ ดของ ฌ อ น 

โดยแจกแจงรายละเอีย ดเงินบริจาค 8.75 แสนว่าใช้ในการทำกิจก รรมอะไรบ้าง

ล่าสุดทางทางแหม่มโพธิ์ดำ กลับรวบรวมคำถาม หลังชาวเน็ตคาใ จเงินบริจาคดั บไ ฟป่าหาย ชี้ อย่ าทำอะไรให้ยุ่งยาก ไ ม่เหมือนตอนขอเงิน

สรุปยอดบริจาคที่ได้รับจากแฟนเพจที่ไว้วางใ จเพื่อช่วยแก้ปั ญหาวิก ฤต มี 2 วาระคือ

1 ด้านไ ฟป่า

2 เรื่องไ วรั ส C o v i d

แจกแจงรายละเอี ยดในช่วงการรับบริจาค
ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.2563 จนถึง 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทุกกระบวนการมีการตรวจสอบตั้งแต่เดือนที่แล้ว ฌอน ได้แสดงหลักฐานพร้อมความบริสุทธิ์ใ จต่อเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ยอดบริจาคจากผู้ติดตาม

[ตั้งแต่ 30 มี.ค.-ปิดรับบริจาค 1 พ.ค.]

เป็นจำนวนเงิน 875,741.53 บาท

แนวทางการดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยครอบคลุมทั้ง 3 ส่วนคือ กำลังสม อง กำลังคน และกำลังทรัพย์ ดังนี้

1 เรียนรู้ ทำความเข้าใ จปัญหาจากราก จากทุกฝ่าย ทั้งทางเอกชน หน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรมป่าไม้ ชาวเผ่าปกากะญอ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ (ระยะเวลาในการดำเนินการคาดว่า 2 ปีขึ้นไป ใช้งบประมาณส่วนตัวในการดำเนินการ และเดินทางมาโดยตลอด)

2 ทำสื่อเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เผยแพ ร่ความรู้ และนำเสนอแนวทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ เผยแพ ร่ทางเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และยูทูบ ฌ อน บู รณ ะหิ รัญ

(ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทีมงาน ตั ดต่ อ และโปรโมตโพสต์ มูลค่า 254,516.53 บาท สำหรับ 2 คลิปที่เกี่ยวข้องกับการบริจาค) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเชิงนโยบายมาลงพื้นที่ เกิดความตระหนักรู้ในวงกว้าง อันจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ทำให้ผู้รับชมได้นำไปต่อยอดเรียนรู้ ช่วยเหลือปัญหาในแบบของตัวเอง

(ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ใช้พลังทรัพย์ส่วนตัวในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ให้ผู้ชมได้รับชมกันโดยไ ม่เสี ยค่าใช้จ่ายมาตลอดระยะเวลา 4 ปี และยังจะทำต่อเนื่องแม้ว่าปิดการรับบริจาคแล้ว)

3 ลงพื้นที่ บริจาคกำลังทรัพย์ ช่วยเหลือเร่ งด่วน

3.1 ส่งทีมงานไปเป็นอาสาสมัครร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่รอบเชียงใหม่ วัดผาลาด, ศูนย์ปฏิบัติการไ ฟป่าเชียงใหม่ (ส่งอาสาสมัครไปบริจาคเจ ลล้างมือ หน้าก าก ในช่วง Co vi d เป็นช่วงรักษาระยะห่างทางสังคม c ovi dและไ ม่มีการเก็บภาพใดๆ (ใบเสร็จต่างๆ ในการซื้ออุปกรณ์อยู่ในอัลบั้มรูปนี้)

3.2 ส่งตัวแทนบริจาคเป็นสิ่งของตามที่โรงพย าบาลและหน่วยงานที่มีความน่าเชื่ อถือ ที่ขอความอนุเค ราะห์เข้ามาเป็นลายลักษณ์อักษร มูลค่า 621,225 บาท (มีใบเสร็จทั้งหมดและเอกสา รขอบคุณ) + ค่าขนส่งเอกชน 5,000 บาท

3.3 บริจาคด้วยเงินส่วนตัวด้านอาหารสำหรับผู้ขาดแคลนในเชียงใหม่ที่ต้องเจอทั้งสองวิก ตในคราวเดียวกัน จำนวน 100,000 บาท (อุดหนุนร้านในท้องถิ่นและดำเนินการแจกจ่าย ทั้งออกนามและไ ม่ออกนาม ในวันที่ 29 เม.ย.-17 มี.ค.ที่ผ่านมา)

ตัวอย่างการลงพื้นที่เรียนรู้เพื่อร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนที่ผ่านมา

– 19 เม.ย. อำเภอสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่ กับชนเผ่าปกากะญอ และมีการวางแผนที่จะไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับไร่หมุนเวียนอีกในอนาคตเรียบร้อยแล้ว

– ร่วมทีมทำส ารคดี กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านในประเทศ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา เพื่อผลิตสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใ จ นำเสนอวิธีการที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ประสบปัญหา เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่, ไร่หมุนเวียน, ปัญหา PM2.5, ปัญหาขยะ, ปัญหาด้านไ ฟป่า (ทำมาอย่างต่อเนื่อง 1 ปี และจะทำต่อไปแม้ปิดรับบริจาคแล้ว)

– 29 เม.ย. แจกอาหารให้ชาวเชียงใหม่ ที่ Bronco Kids มูลค่า: 30,000 บาท

– 4 พ.ค. ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มตัวอย่างต้า นภั ยโ ควิ ด
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และจะเดินทางไปอีกครั้งในเดือน กรกฎาคมนี้ โดยเป็นงานจิตอาสาไ ม่ได้รับค่าจ้างใดๆ ทั้งสิ้น

รวมถึงโครงการอื่นๆ อีกมากมายที่กำลังเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “CSI LA” โพสต์ข้อความระบุว่า

“เดี๋ยวนะ ฌ อ น กาดหลวงสั่งปิด 25 มี.ค เปิดอีกครั้ง 3 พ.ค ใบเสร็จ ซื้อของลงวันที่ 24/4/63 ร้านที่ไปซื้อวันนั้นปิดหรือป่าว อันนี้ไ ม่ได้กล่าวหานะครับ ถ้าไ ม่ใช่รบกวนช่วยชี้แจงด้วยครับ

1 ถามคนเชียงใหม่ เชื่ อว่าถ้าจะซื้อแอล กอฮ อล์ 6000 กว่าบาท เกินครึ่งไ ม่ไปซื้อที่กาดหลวงแน่นอน

2 ถ้าจะซื้อเจ ลสำหรับช่วยไ ฟป่า ต้องเป็นเจ ลว่านหางเพื่อให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวห นัง หลังจากไปเจอความร้อน ไ ม่ใช่เจ ลแอ ลก อฮ อล์นะจ๊ะ”

ที่มา มติชน

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า