กู้เงินออมสินรายละ 700,000 บาท ใครกู้ได้บ้าง

กู้เงินออมสินรายละ 700,000 บาท ใครกู้ได้บ้าง

ใครที่กำลังประสบปัญหากับภาระห นี้สินอยู่และกำลังมองหาทางออกในการบรรเทาภาระห นี้สินอยู่นั้น

ธนาคารออมสินมีสินเ ชื่อหน่วยงานภาครัฐ กับสินเชื่ อโครงการลดภาระห นี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแก้ไขภาระห นี้สิน หรือลดภาระห นี้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

ณ วันที่ยื่นกู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ณ วันที่ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และเป็นผู้กู้เงินสินเชื่ อโครงการ ช.พ.ค. ของธนาคารอยู่ก่อนโครงการนี้ กรณีมีห นี้ค้างชำระต้องชำระห นี้ค้างชำระทั้งหมด หรือปรับปรุงโครงสร้างห นี้ในคราวเดียวกัน

ต้องไม่ค้างชำระเงินสงเคร าะห์รายศ พรายเดือน

ต้องระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค. ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอกู้

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

เพื่อชำระห นี้เงินกู้สินเชื่ อโครงการ ช.พ.ค. เดิม

เพื่อชำระดอกเบี้ ยเงินกู้รายเดือน

ประเภทเงินกู้

เงินเบิกเกินบัญชี

จำนวนเงินให้กู้

รายละ 700,000 บาท

อัตราดอกเ บี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาการให้กู้

ระยะเวลาการใช้วงเงินไม่เกิน 20 ปี

หลักประกันการกู้เงิน

สิทธิการรับเงินสงเครา ะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

เงื่อนไขการชำระเงินกู้

ในระหว่างที่สัญญากู้เงินยังไม่ครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการรับชำระดอกเบี้ ยเงินกู้รายเดือนจากวงเงินเบิกเกินบัญชี

ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถส่งชำระดอกเบี้ ยหรือเงินต้นได้ โดยนำเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันของตนเองที่เปิดไว้สำหรับโครงการนี้

กรณีผู้กู้ถึงแ ก่ กร รม สำนักงานจะส่งเงินสงเค ราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามจำนวนเงินที่ผู้กู้มีห นี้ค้างชำระตามจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักสงเคร าะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

เอกส ารประกอบการขอกู้ ดังนี้

ติดต่อขอรับ “แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ โครงการลดภาระห นี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ที่สาขา / สำนักงาน / สำนักงาน สกสค. จังหวัด หรือ กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

บัญชีวางแผนการใช้จ่าย

หลักฐานประกอบคำขอกู้สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)

สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ / คู่สมรส

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ / คู่สมรส

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนการรับรองบุตร (ถ้ามี)

ใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

หลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวประกอบ

คำขอกู้ของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)

สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบสำคัญการหย่า / ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อยกเว้น ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด

เงื่อนไขอื่น

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า