ปลูกไม้มงคลประจำวันเกิด เสริมโชคลาภให้เงิ นทองไหลเข้าหา

ปลูกไม้มงคลประจำวันเกิด เสริมโชคลาภให้เงิ นทองไหลเข้าหา

ไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ด อ ก ไม้สีเหลือง หรือสีส้ม เนื่องจากเป็นสีที่ถูกโฉลกและจะช่วยเสริมสิริมงคล เช่น

โป๊ยเซียน : เลือกปลูกสีส้มหรือสีเหลือง จะนำโชคลาภเข้ามาหา

กุหลาบ : หากปลูกไว้จะเกิดความสง่างาม ภาคภูมิ

ราชพฤกษ์ : พวงระย้าจะทำให้บ้านดูสดใส และเสริมให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

จำปา : ปลูกไว้จะช่วยนำโชค เหมาะกับคนวันอาทิตย์อย่างยิ่ง

โกสน : จะช่วยคุ้มครองให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข

ไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันจันทร์

ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ด อ ก ไม้สีขาว หรือ ด อ ก ไม้สีเหลือง เพราะจะถูกโฉลกมาก เช่น

วาสนา : หากปลูกวาสนาราชินี จะให้บุญสูง วาสนาอธิษฐานจะทำให้สมหวังดั่งใจ หรือจะเป็นวาสนาชนิดอื่นก็ได้ผลดีทั้งสิ้น

มะลิ : เสริมสิริมงคลให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง มีความรักต่อบุคคลทั่วไป

โป๊ยเซียน : ปลูกโป๊ยเซียนสีเหลือง หรือสีขาว จะช่วยให้มีโชคลาภเข้ามาเรื่อย ๆ

จำปี : เสริมให้ชีวิตรุ่งเรือง และหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า

กวนอิม : ส่งผลดีกับผู้ปลูก ให้โชคด้านการเงิน มีฐานะร่ำรวย

มะม่วง : ช่วยเสริมให้ผู้ปลูกและผู้อาศัยมีเงินทองเหลือใช้

พลูด่าง : ปลูกแล้วจะช่วยให้ชีวิตเจริญ ง อ ก งาม

แก้ว : ส่งผลให้คนในบ้านมีจิตใจแจ่มใส สูงค่า บริสุทธิ์ดุจแก้ว

มะยม : ปกป้องความชั่วร้าย และเรื่องไม่ดีไม่ให้มาย่างกราย และเสริมให้มีผู้นิยมชมชอบ

ไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันอังคาร

ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ด อ ก ไม้สีแดง หรือสีชมพู เพราะจัดว่าเป็น ด อ ก ไม้ที่ถูกโฉลกและจะเสริมสิริมงคล เช่น

เข็ม : ทำให้สมองปลอดโปร่ง มีความคิดความอ่านที่ดี

ชบา : หากปลูกไว้จะช่วยให้เจริญก้าวหน้า ไร้ปัญหาและอุปสรรค

โป๊ยเซียน : ช่วยให้มีความโชคดีในชีวิตอยู่เสมอ

กุหลาบ : สุขกาย สบายใจ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และมีความสง่าภาคภูมิ

พญายอ : ปลูกไว้จะช่วยให้การดำเนินชีวิตราบรื่น สมบูรณ์สุข

โกสน : เป็นการปลูกเพื่อเสริมคุณงามความดี สร้างบุญให้ชีวิต

ไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันพุธ

ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ด อ ก ไม้ที่มีสีเหลือง เนื่องจากเป็นสีที่ถูกโฉลก จะช่วยเสริมสิ่งดี ๆ ให้กับชีวิต เช่น

โป๊ยเซียน : ปลูกแล้วจะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกและคนในครอบครัว

วาสนา : เกิดความสุขสมหวังดั่งใจปรารถนา คิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น

กล้วย : ทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุข ผู้ปลูกสุขกายสบายใจ

ราชพฤกษ์ : เสริมด้านชื่อเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี

กุหลาบ : หากปลูกกุหลาบสีเหลือง จะช่วยให้มีความสุขสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน

โกสน : ช่วยสร้างบุญ เพิ่มคุณงามความดี ให้ร่มเย็นเป็นสุข

พลูด่าง : ส่งเสริมให้มีความเจริญ ง อ ก งามในชีวิต

ไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน

คนเกิดวันพุธกลางคืน จะเป็นคนดื้อรั้น ไม่ฟังใคร และไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ชอบเชื่อคนไม่จริงใจ แต่คนจริงใจกลับไม่เชื่อ ฐานะลุ่มๆ ดอนๆ มีหลักทรัพย์แต่ไม่มีเงินทองพอใช้จ่าย มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจสูง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จะตั้งตัวได้เมื่ออายุมากแล้ว

ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ต้นไม้สีเหลือง หรือต้นที่มี ด อ ก ไม้สีเหลือง เช่นเดียวกับคนเกิดวันพุธกลางวัน เช่น

โป๊ยเซียน : ปลูกแล้วจะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกและคนในครอบครัว

วาสนา : เกิดความสุขสมหวังดั่งใจปรารถนา คิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น

กล้วย : ทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุข ผู้ปลูกสุขกายสบายใจ

ราชพฤกษ์ : เสริมด้านชื่อเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี

กุหลาบ : หากปลูกกุหลาบสีเหลือง จะช่วยให้มีความสุขสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน

โกสน : ช่วยสร้างบุญ เพิ่มคุณงามความดี ให้ร่มเย็นเป็นสุข

พลูด่าง : ส่งเสริมให้มีความเจริญ ง อ ก งามในชีวิต

ไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ต้นไม้หรือ ด อ ก ไม้ที่มีสีขาว จะจัดเป็นสีที่ถูกโฉลกและเสริม ด ว ง ให้แก่คนเกิดวันพฤหัสบดี เช่น

มะลิ : เป็นสิริมงคลเสริมให้คนในบ้านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

จำปี : หากปลูกไว้จะช่วยเสริมเรื่องหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้า

กุหลาบ : เลือกปลูก ด อ ก สีขาว จะช่วยเสริมในเรื่องความสง่า น่านับถือ

พุด : ส่งผลให้ผู้ปลูกและคนในบ้านมีความแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญมั่นคง

ไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันศุกร์

ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ด อ ก ไม้สีแดงหรือสีชมพู ซึ่งปลูกแล้วจะถูกโฉลก เช่น

กุหลาบ : ควรปลูกกุหลาบสีแดง เพื่อเพิ่มความสง่า ภาคภูมิ

เข็ม : ทำให้ชีวิตก้าวหน้า และเดินไปในทางที่ดี

โกสน : ส่งผลให้ผู้ปลูกและคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข มีบุญ

โป๊ยเซียน : หากปลูกไว้จะทำให้มีโชคลาภ มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง

อัญชัน : เสริมให้มีการประสบความสำเร็จในชีวิต

ไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันเสาร์

คนที่เกิดในวันเสาร์ จะเป็นคนกล้าแกร่ง ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย พูดจานุ่มนวลไม่เป็น พูดน้อย หรือพูดไม่มีหางเสียง เป็นคนสุขุมรอบคอบ แต่ใจโลเลไม่หนักแน่น
เป็นคนอยๅกรู้ อยๅกลองอะไรใหม่ๆ ดื้อเงียบ มีทิฐิ มีเล่ห์เหลี่ยม และในบางครั้งก็สนใจแต่เรื่องตัวเองมากไป จนดูเห็นแก่ตัว นอกจากนี้ยังชอบงานที่ไม่ต้องเคร่งเครียด มีครอบครัวใหญ่ มักมีคู่มากแต่ไม่ใช่คู่แท้ ระวังเพื่อนจะนำความเดือดร้อนมาให้

ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ต้นไม้ที่เสริมโชคลาภวาสนาให้กับคนเกิดวันเสาร์ เช่น

วาสนา : ทำให้มีแรงบันดาลใจ เกิดความสุขความสมหวัง สมปรารถนา

กวนอิม : ส่งผลให้ผู้ปลูกมีฐานะดี มีความร่ำรวย มีเงินทอง

จำปี : เสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน มีความเจริญก้าวหน้า

มะม่วง : นอกจากจะให้ผลไว้กินแล้ว ยังทำให้ผู้ปลูกร่ำรวยยิ่งขึ้นด้วย

 

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า