บอกนิสัยจากเลขตัวสุดท้ายบนบัตรประชาชน อย่างแม่น

เชื่อว่าทุกท่านคงชื่นชอบการดูดวงเพื่อเช็คเรื่องราวในอนาคตของตัวเองไม่ว่าจะเรื่องของ หน้าที่การงาน การเงิน ความรักต่างๆ

และเพื่อนๆ รู้หรือไม่ สิ่งที่ใกล้ตัวเรานั้นสามารถบอกตัวตนของเราได้นั่นก็คือ

“เลขท้ายบั ต รประชาชน” ของเรานั่นเอง ว่าแต่คำทำนายจะเป็นยังไงบ้าง เราไปเช็คกันเลยดีกว่าคะ

แม่นมาก ทายนิสัย จาก “เลขท้ายบั ต รประชาชน” ศาสตร์แห่งเลขที่หมอดูยอมรับกัน

เลขท้ายเป็นเลข 1

เลขหนึ่งแสดงถึงคนที่มีดี อยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอม นำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์

อย่ าปล่อยเวลา กับความคิดให้มากนัก หมายเลข 1 เสน่ห์อยู่ที่เงาของตนเอง

จะมีคนรักใคร่เอ็นดู แต่ต้องแต่งตัวให้เกิด จุดเด่นแก่ตนเอง

และ มีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญ ศีลจะมีบารมีสูงผู้คนจะรักใคร่

เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วน แต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้นหมายเลข 1 ต้องลดโทนเสียง ลงอีกเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอกถึงอำนาจความ

ยิ่งใหญ่ เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยินผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการงาน

เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ตนเองมักจะเอา ตัวรอดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลายชีวิต

เลขท้ายเป็นเลข 2

หมายเลขสองแสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหลาย

ได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้ เร่งศึกษาอย่ าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย

กล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงาน ที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ และผู้ใหญ่จะให้ ความช่วยเหลือ

อย่ าหลงใหลในกิเ ร สตัณหาให้มากนัก อย่ าสนุกจนลืมครอบครัวแล้วบั้นปลายชีวิต

จะมีฐานะดีเป็น ที่พอใจของวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียง เป็นที่นับถือของคนทั่วไป

แม่นมาก ทายนิสัย จาก “เลขท้ายบั ต รประชาชน” ศาสตร์แห่งเลขที่หมอดูยอมรับกัน

เลขท้ายเป็นเลข 3

หมายเลขสาม อย่ าปล่อยเวลาให้เสียไป กับคนอื่นให้มากนัก

และอย่ ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 3 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทาง เพื่อทำการค้า

เป็นไกด์หรือทำงานที่ ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลา จะทำให้ประสบความสำเร็จ

ระวังจะมีปัญหาเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรักเส้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญหาต่าง ๆ

ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่ างจะคลี่คลาย ไปได้ด้วยดี

การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา

เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่เนือง ๆ หากผู้ใดที่ได้ หมายเลข 3 และก็ยอมเหนื่อยหน่อย

ในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และ จะได้รับความสุขกับมิตรบริวาร

เลขท้ายเป็นเลข 4

เลขสี่แสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้าทำงานด้วยสมอง

เป็นนักพูดหรือนักบรรย าย จะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หน้าที่ที่เหมาะคือ

ผู้เผยแพร่สา สนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญ และยังมีจิตสัมผัส เหนือคนทั่วไปบางครั้ง สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า

ใครได้หมายเลข 4 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จ ได้ด้วยตนเอง สาธุ ๆ เป็นจริงเถิด

เลขท้ายเป็นเลข 5

เป็นคนที่มีความเชื่อ มั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตตาธรรมจิตใจดีมีความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเฉลียวฉลาด

ปราดเปรื่อง มีปฏิภาณในไหวพริบอันยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า และการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง

จุดอ่อนของคุณ เป็นคนที่มีโอกาส แต่ต้องพลาดจังหวะดีๆ ในชีวิตไปหลายครั้ง

ก็เพราะเกิดอาการลังเล กล้าๆ กลัวๆ และไม่ชอบเสี่ ยง

แม่นมาก ทายนิสัย จาก “เลขท้ายบั ต รประชาชน” ศาสตร์แห่งเลขที่หมอดูยอมรับกัน

เลขท้ายเป็นเลข 6

เลขหกแสดงถึง ความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำใน

หน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทอง

และคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรแต่หากไม่พอใจใครแล้ว

เขาจะไม่สนใจเลยเด็ดขาด เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร

หากจำเป็นจริง ๆ ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก

หมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จ และสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง สาธุ

เลขท้ายเป็นเลข 7

เลขเจ็ดแสดงถึงความสำเร็จ ความอบอุ่นจากมิตรบริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อย

มีความเด็ดขาดไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียว

จะมีเส น่ห์ เป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง แต่บางครั้งจะโดนอิดฉาอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป

ตามเลขศาสตร์บ่งบอกว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียง

จะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัวฐานะดี มีความสบายตาม ลำดับสาธุเป็นจริงเถิด

เลขท้ายเป็นเลข 8

แสดงถึงความทุกข์ใจจะมีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อย ๆ

หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะ ทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครอง

และครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 8 เข้ามาสร้าง

ความแตกแยกในครอบครัวหมายเลข 8 นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้างถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควร

ที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก อย่ าเป็นนักบุยให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุกข์ ให้กับตนเองและหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวัง

ผลคืนได้ย าก เพราะหมายเลข 8 เป็นเลขของผู้ให้ ๆ อย่ างเดียว

แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้ว อีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัว สาธุ ๆ

แม่นมาก ทายนิสัย จาก “เลขท้ายบั ต รประชาชน” ศาสตร์แห่งเลขที่หมอดูยอมรับกัน

เลขท้ายเป็นเลข 9

เลขเก้าแสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์ และเสน่ห์หา มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง

ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กาย แต่ใจนั้นไม่ยอมใครเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดี แต่ตนเองย ามเดือดร้อน

หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างย ากมาก เพราะหมายเลข 9 จะมีความสบายกาย

แต่ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะเป็นที่รัก ใคร่ของญาติมิตรหากดำ

เนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารจะประสบความสำเร็จ ดีมีชื่อเสียง แต่ไม่ว่างานด้านไหน ๆ หมายเลข 9 ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับ

เรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรักอย่ าปล่อย ให้นานเกินไปจะได้พึ่งพา

อาศัยบุตรบริวาร ในภายภาคหน้าจะมีความพอดี กับชีวิตเกิดความสุขตลอดกาล สาธุ สาธุ เป็นจริงแน่

เลขท้ายเป็นเลข 0

แสดงถึงเลขแห่ง จักรพรรดิ์จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุ

แต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมาก อยู่เหมือนกัน เพราะคำว่าแม่ทัพก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใด

ไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกน่ะ แต่หมายเลข 0 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ

ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญ ก้าวหน้าเร็ว ๆ

ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วย และไม่ต้องเป็นห่วงจะทำ

อะไรก็จะ มีคนคอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอ ก็จะมีการติฉินนินทาก่อน

หากอดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น ได้ละก็ชีวิตนี้รวย ใจสบายกายอย่ างแน่นอน

ที่มา : bangpunsara

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า