เ ช็ กก่อน ตั ดสิ นใจ ทำ 14 โร ค นี้ ที่ประกันสังค ม จะไ ม่คุ้ มครอ งให้

เ ช็ กก่อน ตั ดสิ นใจ ทำ 14 โร ค นี้ ที่ประกันสังค ม จะไ ม่คุ้ มครอ งให้

หลาย หลาย คนที่เป็น มนุษย์เ งิ นเดือน คงรู้ดี ว่าเมื่อใด เงิ นเดือนออก จะต้อง

ถูกหัก 750 เข้าป ระกันสังคม เพื่อให้ผู้เป็นสมาชิก มีหลักประกัน ตนความเสี่ ย ง ที่อาจเกิ ดขึ้นจาก อาการเจ็ บป่ ว ย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสี ยชีวิ ต สงเคราะห์

บุตร ชราภาพ ว่างงาน รวมถึงให้ ผู้เป็นสมาชิก ได้รั กษ าพย าบาลได้ แต่มี 14 โ ร คที่ประกันสังคม ไม่คุ้มครอง ดังนี้

1.โร คหรือ ประสบอั นต ร าย เนื่อ จาก การใช้สาร เ ส พ ติด ตามกฎหมาย ว่าด้วยย า เ ส พ ติด

2.โร คเดียวกัน ที่ต้องใช้ระยะเวลา รั กษ าตัว ในโรงพย าบาล ประเภท คนไข้ ในเกิน 180 วันใน 1 ปี

3.การบำบัด ทดแทนไต กรณีไตวาย เรื้ อรั งยกเว้น กรณีเจ็ บป่ ว ยด้วย โร คไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้า ยให้มีสิทธิ ได้รับบริกา ร ทางการแพทย์ โดยการบำบัด ทดแทนไต ด้วยวิ ธี การ ฟอกโลหิ ต ด้วยเครื่องไตเที ย ม ด้วยวิธีการ ล้างช่อง

ท้อง ด้วยน้ำย าถาวร และด้วย วิธีการ ปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และอัตรา ที่กำหนด

4.การกระทำใด ใด เพื่ อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ ทางการแพทย์

5.การรั กษ า ที่ยังอยู่ ในระหว่าง การค้นคว้าทดลอง

6.การรักษ าภาวะ มีบุตรย าก

7.การตรวจเนื้ อเยื่ อเพื่อการ ผ่า ตั ดอวัยวะ ยกเว้นการตรวจเนื้ อเยื่ อเพื่อการ

ปลูกถ่ายไขก ร ะ ดู ก ของผู้ประกันตน ให้จ่ายค่าตรวจเนื้ อเยื่ อเท่าที่ จ่ายจริง ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 7,000 บาทต่อราย ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่คณะกร ร มการการแพทย์ กำหนด

8.การตรวจใด ใด ที่เกินกว่า ความจำเป็น ในการรักษ าโร คนั้ น

9.การผ่า ตั ด อวัยวะ ยกเว้น

-การปลูกถ่าย ไขก ร ะ ดู ก ให้จ่ายค่าบริการ ทางการแพทย์ เหมาจ่ายในอัตรา 750,000 บาทต่อราย แก่สถานพย าบาล ที่ให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกัน

ตน จนสิ้นสุดกระบวนการ ปลูกถ่า ยไขก ร ะ ดู ก โดยจะต้องเป็นสถานพย าบาล ที่คณะกssมการ การแพทย์รับรอง และได้ทำความตกลงไว้ กับสำนักงาน ในการ

ให้บริการ ทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตน กรณีปลูกถ่าย ไขก ร ะ ดู ก ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด

-การผ่าตั ดเปลี่ยนอวัยวะ กระจกตา โดยให้เหมาจ่าย ค่าบริการ ทางการแพทย์

แก่สถานพย าบาล 20,000 บาท และให้ศูนย์ด ว งตา สภากาชาดไทย 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่กำหนด

10.การเปลี่ ย นเ พ ศ

11.การผ ส มเทียม

12.การบริการ ระหว่างการ รั กษ า ตัวแบบพักฟื้น

13.ทันตกร ร ม ยกเว้น การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน และผ่าฟันขุด ให้ผู้

ประกันตนมีสิทธิ ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันเทียม ชนิดถอดได้ มีสิทธิได้รับค่าบริการ ทางการแพทย์เท่าที่ จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท ภายใน ระยะเวลา 5 ปี

14.แว่นตา

จากที่กล่าวก็อย า ก ให้ทุกคนเช็ คตัว เองดูดีดี ว่าอยู่ในเกณฑ์ใด อย่าคิดว่าป่ ว ยเป็นอะไรก็ได้ ประกันสังคม จะจ่ายให้หมด ดีไม่ดีโดนค่ารั กษ า เข้าเนื้อ เพราะ

ประกันสังคม ไม่จ่ายให้ ก่อนจะทำการรั กษ าอะไร ก็ควรเช็ คกับ เจ้าหน้าที่ ให้แน่ใจเสียก่อน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : herbtrick

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า