พกไว้ติดตัวดีมาก เหรียญปี 17 ตราพญาครุฑ เสริมสิริม ง ค ล

พกไว้ติดตัวดีมาก เหรียญปี 17 ตราพญาครุฑ เสริมสิริม ง ค ล

ในตำนานเมืองฟ้าป่าหิมพานต์นั้นมีเ รื่ อ งราวของสั ต ว์ที่มีอิทธิฤnธิ์มากมายหล

า ยชนิดเช่น ราชสีห์ คชสีห์ อันมีลำตัวเป็นสิงห์แต่มีศีรษะเป็นช้าง กินรี กินนรและสั ต ว์แปลก อีกมากมาย ในบรรดาสั ต ว์ทั้งหล า ย

นั้นมีสองอย่ างที่นับว่าเป็นเทพเดรัจฉานมีฤnธิ์มากคือ หนึ่งเป็นพญานาคราชจ้าวแห่งบาดาล และอีกหนึ่งคือพญาครุฑจ้าวแห่งเวหา

นาคและครุฑต่างเป็นสั ต ว์ที่คู่กันต ามตำนาน มีเ รื่ อ งราวเล่ากันว่าสั ต ว์กายสิทธิ์ทั้งสองนี้มีบิดาเดี่ยวกันคือมหาฤาษีกัสยปะเทพบิดรแต่คนละแม่โดย

พญาครุฑนั้นมีมารดาเป็นภรรย าหลวง ส่วนนาคนั้นมีแม่เป็นภรรย าคนรอง นางทั้งสองนี้ไม่ถูกกันมีเ รื่ อ งกันตลอ ดจ นในที่สุดความผิดใจกันนี้ลามไปถึงลูกของตน

ด้วย จึงเป็นเหตุให้นาคและครุฑไม่ถูกกันในเวลาต่อมา
พญานาคนั้นมีวิมานอันเป็นทิพย์อยู่ในบาดาล ส่วนครุฑก็มีวิมานทิพย์อยู่ที่เชิง

เขาไกรลาส กล่าวว่าองค์พญาครุฑนั้นมีนามว่าท้าวเวนไตย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ท้าวสุบรรณ มีกายเป็นรัศมีสีทองมีเดชอำนาจมากที่สุดในห มู่ครุฑทั้งหล า ยอาศัยเกาะอยู่ต ามต้นงิ้ว อาศัยผลงิ้วและน้ำดอ กไม้จากต้นงิ้วเป็นอาหารทิพย์

ลูกพญาครุฑจะโตขึ้นนับเวลาอายุเป็นข้างขึ้นข้างแรมต ามจันทรคติ เติบโตด้วยบุญกุศลที่เคยทำมา หากลูกครุฑตนใดที่มีบุญญาธิการมามาก อำนาจบุญจะบันดาลให้เกิดผลงิ้วทิพย์และน้ำหวานจากดอ กไม้มาบำเรอลูกครุฑตนนั้น และลูกครุฑตนดังกล่าวจะจำเริญวัยได้อย่ างรวดเร็ว

ครุฑเป็นสั ต ว์กึ่งโอปปาติกะ หรือกึ่งพวกกายทิพย์คล้ายชาวลับแลและพวกพญานาคอยู่อีกมิติหนึ่งจากโลกของเรา ผู้ที่จะสามารถพบเห็นครุฑได้ต้องเคยมีบุญร่วมกับพวกเขามาจึงสามารถรับรู้ถึงกันและกันได้

เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคได้ก็เช่นกันล้วนต้องเป็นผู้ที่มีวาสนาต่อกัน มาตั้งแต่อดีตทั้งนั้นไม่ใช่เ รื่ อ งสาธารณะที่จะรู้กันได้ทั่วไปเช่นเ รื่ อ งสามัญ

เ รื่ อ งของครุฑเป็นเ รื่ อ งราวที่มีความอัศจรรย์โลดโผนยิ่งกว่าเ รื่ อ งราวของพญานาคเสีຍด้วยซ้ำไป แต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้กันเพราะไม่ได้ศึกษาและอาจไม่ค่อยสนใจเท่าใดนัก ความเป็นจริงแล้วเ รื่ อ งครุฑเป็นเ รื่ อ งที่น่าศึกษามาก

เพราะทางฮินดูเขานับถือครุฑว่าเป็นเทพเจ้าสำคัญพระองค์หนึ่ง แม้ในทางไทยเราเอง ทางไสยศาสตร์ก็ให้ความนับถือเกี่ยวกับครุฑนี้มาก ดูอย่ างตราแผ่นดินเองก็มีรูปลักษณะเป็นครุฑ จึงน่าสนใจว่า “ครุฑ” นั้นคงมีอานุภาพบางอย่ าง

และน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งเช่นเดียวกันกับพญานาค ถ้าท่านเชื่อว่าพญานาคมีจริง พญาครุฑก็ย่อมมีจริงเช่นกัน

ไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ยังมีความเชื่อกับวัตถุมงคล แม้จะผ่ านไปเป็นร้อย ปี ก็ยังมีความเชื่อนี้อยู่ และวันนี้เรามีวัตถุมงคลที่หากใครพกติดตัวไว้ ชีวิตจะเปลี่ยนไปมาก นั้นก็คือ เหรียญปี 17 ตราพญาครุฑ เสริมสิริม ง ค ล นำพาแต่สิ่งดี เข้ามา

หล า ยคนมีความเชื่อในเ รื่ อ งของสิ่งที่มองไม่เห็น อย่ างเช่นในเ รื่ อ งของเครื่องราง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับของขลัง มาพร้อมกับความเชื่อที่อยู่คู่กับคนในบ้านเรามาอย่ างย าวนาน ไม่ว่าจะเป็นตะกรุด

หรือว่าผ้ายันต์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของที่เป็น ของติดตัวที่มีพลังบวกในด้านดี

ช่วยยึดเหนี่ยวในเ รื่ อ งของจิตใจ วันนี้เป็นวันดี เราขอนำเสนอเหรียญพญาครุฑปี 17 เชื่อว่าถ้าหากใครมีติดตัวไว้ จะมีแต่เ รื่ อ งดีเกิดขึ้นกับตัวคุณเองและคนรอบข้าง ด้วยอำนาจบารมีของเหรียญตราครุฑปี 17 โดยอำนาจของเหรียญตราครุฑนั้น

จะช่วยปกป้องทุกสิ่งทุกอย่ างที่เป็นสิ่งลี้ลับ ภูตผีปีศาจต่างที่เราอาจมองไม่เห็น นอ กจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเอง

ยังสามารถช่วยลบล้างอำนาจ อาถรรพ์ คุณไสยต่างทั้งปวง ภูตผีปีศาจไม่กล้า

เข้ามาใกล้ ช่วยปกปักรั ก ษ าคุ้มครองให้พ้นจากภั ย เป็นคงกระพัน เป็นเมตต ามหานิยม อีกทั้งยังช่วยในเ รื่ อ งของการค้าข า ยดี เป็นสื่อนำโชคนานาประการมาให้

และนอ กจากนี้ยังช่วยปกป้องคุ้มกันภั ยจากสั ต ว์ต่างส า รพัดนึก งูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่กล้าเข้ามาใกล้กรายเข้าใกล้ เพราะเนื่องจากเกรงบารมีตบะบารมีขององค์

พระพุทธเป็นที่สุด ดังเ รื่ อ งเล่าของพรานสุขที่ได้เล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญบาทพญาครุฑนี้ ที่ได้เล่าต่อกัน มาว่าบรรดาพรานป่าจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่า

เพราะเชื่อว่า พระเครื่องมีคุณทางเมตต าหรือแคล้วคลาด หากแขวนพระเข้าป่าจะไม่ได้เจอสั ต ว์ป่าเ ล ย จะแคล้วคลาดไปหมด พรานสุขเล่าว่าจะพกถุงพลาสติกใส ซึ่งข้างในบรรจุด้วยย าสุบ ใบตองอ่อนต ากแห้ง

เปลือ กมะขามไว้บดผสมเครื่องสูบ และมีสิ่งหนึ่งที่พรานสุขใช้เป็นเครื่องราง พกติดตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองเครื่องสูบนั่นคือ เหรียญบาทพญาครุฑ โดยพราน

สุขเล่าว่าหากจะนอนในป่าไม่ว่าบริเวณใดก็ต าม ให้ตอ กตราครุฑ โดยตอ กให้ด้านที่เป็นรอยครุฑติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอน ตอ กเสร็จแล้วเก็บเหรียญพกไว้เหมือนเดิม

และอีกท่านหนึ่งเคยเล่าว่า สมัยที่ท่านเคยตั ดไม้และล่องไม้ไปต ามแม่น้ำปิง ไม้บางท่อนไม่ยอมไหลไปต ามกระแสน้ำ บางท่อนอยู่นิ่งลักษณะคล้ายการไหลทวนน้ำ ผู้เฒ่าท่านนี้ จึงเอา เหรียญบาทตราครุฑ ตอ กลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้น ปรากฏว่า

ไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกลิ้งไปมาอย่ างน่าแปลกประหลาด ก่อนจะไหลไปต ามกระแสน้ำ เช่นเดียวกับหมอผีบางท่านหากตรวจพบว่า ผีสัมภเวสี เข้ามาสิงสู่ในเสาบ้านทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นปกติสุข ก็จะตอ กเหรียญตราครุฑให้จมห า ยไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญ เป็นการสะกดภูตผีให้อยู่ในภพในภูมิ ไม่ให้ออ กมารบกวนใคร

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า