ปิดทองพระ8 ตำแหน่ง ชีวิต เจริญไม่มีต กต ่ำ เงินทองมั่งมี

ปิดทองพระ8 ตำแหน่ง ชีวิต เจริญไม่มีต กต ่ำ เงินทองมั่งมี

ปิดทองตำแหน่งนี้ จะมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดมือ ร่ำรวย มีโ ชคลาภมาหาตลอดปี หากท่านคืออีกหนึ่งคนที่เป็นสายบุญ และเป็นชาวพุทธที่นับถือศาสนาพุทธ

แล้วหนึ่งในการสร้างบุญบารมีนอกจากการทำบุญ ตักบาตร ทำทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา ทำความดีต่างๆ ก็ยังมีการปิดทองพระที่ให้อานิสงส์ที่ดีต่อชีวิต

ของทุกคนแต่จะปิดทองตรงตำแหน่งไหนดีเพื่อให้ได้สมหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง โ ชคลาภ เพราะว่าในแต่ละจุดของการปิดทองพระนั้นให้ความหมายที่แต

กต่างกันออกไป ต้องเลือกปิดทองพระตรงส่วนไหนถึงจะเรียกเงินทองไหลมาเทมา

และแต่ละตำแหน่งของพระพุทธรูปที่เราปิดทองนั้นให้อานิสงส์ในด้านใดบ้าง มาดูเลย

ปิดทองตำแหน่งพระเศียร ก็คือตำแหน่งศีรษะนั่นเอง สำหรับตำแหน่งนี้มีความเชื่อว่า จะทำให้มีความฉลาด หลักแหลม มีสติปัญญาดี ความจำดี เหมาะกับ

คนที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมสอบหรือเตรียมข้อมูลสำหรับการทำเลื่อนขั้น และใครก็ตามที่ต้องการใช้สติปัญญาการปิดทองตรงพระเศียรพระจะช่วยในเรื่องนี้

ได้ และยังจะได้อานิสงส์ทำให้การงานก้าวหน้าเป็นดั่งหวัง จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ตั้งเป้าอะไรไว้ก็มักจะสำเร็จได้ง่ายๆปิดทองตำแหน่งพระอุระ

เป็นตำแหน่งหน้าอกหากปิดทองในส่วนนี้จะได้อานิสงส์ทำให้เป็นคนมีออร่า มีราศีดี ทำให้เป็นคนที่มุ่งมั่นในความดี อยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักที่ชื่นชมของทุกคน

มีเสน่ห์โดดเด่น เป็นที่หมายตาของหลายๆ คนเลยทีเดียวจะเรียกว่าเนื้อหอมก็คงได้ใครอย ากจะเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองให้ปิดทองตรงพระอุระเลย

ปิดทองตำแหน่งพระพักตร์ เป็นใบหน้าของพระพุทธรูปนั่นเอง สำหรับจุดนี้จะให้อานิสงส์ที่ดีมีความรุ่งเรืองในชีวิต การงาน ครอบครัวมีความสุข งานก้าว

หน้าอย่ างน่าพอใจ เป็นคนที่มีความโดดเด่นและจะมีความสุขในการใช้ชีวิต ใครอยู่ใกล้ก็จะ เป็นคนเก่งมีเรื่องน่ายินดีเข้ามาให้แก่ห มู่คณะเสมอ

ปิดทองตำแหน่งพระอุทร เป็นส่วนของท้องพระพุทธรูป ซึ่งปิดทองตรงส่วนนี้เองที่จะให้อานิสงส์มีความร่ำรวยเงินทอง หลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดมือ ทำ

มาค้าขายอะไรก็มีกำไรงาม มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย มีกินมีใช้กันได้แบบไม่รู้หมด ใครที่อย ากจะร่ำรวยเงินทองให้ปิดทองตำแหน่งหน้าท้องได้เลย

ปิดทองตำแหน่งพระหัตถ์ เป็นตรงบริเวณมือของพระพุทธรูป ในส่วนนี้หากปิดทองลงไปจะได้อานิสงส์ให้เป็นคนที่น่าชื่นชม น่ายกย่องเอาเป็นแบบอย่ าง

สำหรับใครที่มีลูกน้องอย าก ให้ลูกน้องเชื่อฟังยำเกรงนั้น การเสริมบารมีโดยการปิดทองในส่วนของพระหัตถ์จะช่วยเสริมด้วยนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้

ปิดทองตำแหน่งพระบาท เป็นการปิดทองในส่วนของเท้าพระพุทธรูป เชื่อว่าจะส่งผลให้มีความมั่งคั่ง อยู่ดีกินดี มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนที่พักพิง

อาหาร ย านพาหนะที่จำเป็น เงินทอง ทุกอย่ างจะมีให้ใช้ได้ตลอดเป็นชีวิต ที่เรียบง่ายแต่สมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ชีวิต

ปิดทองตำแหน่งพระนาภี เป็นส่วนของสะดือนั่นเอง ซึ่งตรงบริเวณนี้เชื่อว่าจะทำให้ชีวิต ไม่มีเรื่องย ากลำบากเลยจะมีเงินทองเข้ามาให้ใช้จ่ายได้ตลอดชีพ

ใครอย ากจะมีการเงินไม่ ขา ดมือตำแหน่งสะดือก็เป็นที่นิยมอีกหนึ่งจุดที่จะทำให้สมหวังในด้านการเงิน

ปิดทองตำแหน่งฐานพระเป็นฐานรองพระองค์ ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างสุดรองรับพระพุทธรูปเอาไว้นั่นเองคือฐานพระหากปิดทองตรงจุดนี้เชื่อกันว่า

จะช่วยเสริมในเรื่องของอาชีพการงาน ให้มีความมั่นคงทำมาค้าขายไปได้อย่ างราบรื่นตลอดแล้วคุ ณอย ากจะปิดทองที่ตำแหน่งไหนก็ลองเลือกตามจุดที่

อย ากได้รับอานิสงส์กันได้เลย ปันให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้รับรู้ถึงอานิสงส์ของการปิดทองด้วยจะทำให้ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกจะปิดทองหลังพระ หน้าพระ หรือ

ส่วนไหนๆ ก็ล้วนแต่ได้อานิสงส์ดีทั้งนั้นส่วนจะได้ในเรื่องไหนบ้างไหนก็ตามที่กล่าวมาข้างต้นเลย

ปีนี้คุ ณได้ไปทำบุญปิดทองพระแล้วหรือยังหากยังลองหาเวลาว่าง ๆ ออกไปทำบุญบ้างก็ดีนะ

ใส่ความเห็น