ข้อดีของการกินขิงทุกวัน ประโยชน์เยอมากๆ

ข้อดีของการกินขิงทุกวัน ประโยชน์เยอมากๆ

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปดูข้อดีของการที่คุณกินขิงทุกๆ วันติดต่อกัน 1 เดือนว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่ างไร กับบทความ 5 ข้อดีของการกินขิงทุกวัน ไปดูกันว่าการกินขิงทุกวันนั้นมีประโยชน์กับคุณมากแค่ไหน

ขิง เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เปลือ กนอ กสีน้ำต าลแกมเหลือง เนื้อในสีนวลมีกลิ่นหอมเฉพาะ แทงหน่อหรือลำต้นเทียมขึ้นเป็นกอประกอบด้วยกาบหรือโคนใบหุ้มซ้อนกัน ใบ เป็นชนิดใบเดี่ยว ออ กเรียงสลับกันเป็นสองแถว ใบรูปหอ กเกลี้ยง ๆ กว้าง 1.5-2 ซม. ย าว 12-20 ซม.

หลังใบห่อจีบเป็นรูปรางน้ำปล า ยใบสอบเรียวแหลม โคนใบสอบแคบและจะเป็นกาบหุ้มลำต้นเทียม

ตรงช่วงระหว่างกาบกับตัวใบจะหักโค้งเป็นข้อศอ ก ดอ กสีขาว ออ กรวมกันเป็นช่อรูปเห็ดหรือ กระบองโบราณ

แทงขึ้น มาจากเหง้า ชูก้านสูงขึ้น มา 15-25 ซม. ทุก ๆ ดอ กที่กาบสีเขียวปนแดงรูปโค้ง ๆ ห่อรองรับ กาบจะปิดแน่นเมื่อ ดอ กยังอ่อน และจะขย ายอ้าให้ เห็นดอ กในภายหลัง กลีบดอ กและกลีบรองกลีบดอ ก

มีอย่ างละ 3 กลีบ อุ้มน้ำ และหลุดร่วงไว โคนกลีบดอ กม้วนห่อ ส่วนปล า ยกลีบผายกว้างออ กเกสรตัวผู้มี 6 อัน ผล กลม แข็ง โต วัดผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม.

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่รักสุขภาพและอย ากจะมีร่างกายแข็งแรงไปตลอ ด ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนการทานขิงหรือน้ำขิง

เป็นประจำจะช่วยให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ การทานขิงนั้นให้ประโยชน์กับร่างกายของเราด้านไหนบ้าง ไปดูกัน

1 ลดน้ำต าล ใน เ ลื อ ดได้มากถึง 10 % เมื่อทานต่อเนื่องในระยะเวลา 3 เดือน
โดยทานตั้งแต่ปริมาณ 2 กรัมทุกๆวัน จะลดความเ สี่ ย งต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดโร คหัวใ จ

2 ข้อดีของขิง มีคุณสมบัติในการต้ า นโ ร คม ะ เ ร็ งโดยมีคำยืนยันว่าสามารถ
ต้ า น โ ร ค ร้ า ยได้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ จากข้อมูลการวิจัยศึกษากล่าวว่า การทานขิงสกัด 2 กรัมทุกๆวัน จะทำให้ลดการอักเสบภายในลำไส้ใหญ่ได้

3 ขิง สามารถต้ า นการ อั ก เ ส บ โดยเฉพาะในข้อ ก ร ะ ดู กซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับในทุก เ พ ศ วั ย ทั้งนี้จากการวิจัยมีการกล่าวว่า
ในกลุ่มคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโ ร ค ก ร ะ ดู ก อั ก เ ส บ ในจำนวน 247 คน พบว่าในจำนวนของคนที่ทานขิงเป็นประจำ ปัญหาเรื่องโ ร ค ก ร ะ ดู ก ที่เป็นอยู่ลดลง

4 น้ำขิง หากใครที่ชอบดื่มน้ำขิงอยู่แล้ว จะทราบดีว่า การดื่มน้ำขิงจะช่วยให้ส ม อ งสดชื่น

ช่วยให้ความจำดีโดยเฉพาะ ผู้ที่อายุเริ่มมากขึ้นอาจมีปัญหาเรื่องความจำ

ขิงจะช่วยเรื่องความจำ และยังช่วยต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะจากข้อมูลการวิจัยในผู้หญิงวัยกลางคนจำนวน 60 คน ช่วยพัฒนาส ม อง และทำให้สุ ขภ าพทั่วไปดีขึ้น

5 ระบบย่ อ ยอาหาร เป็นระบบที่สำคัญกับร่างกาย และขิงก็ช่วยให้ระบบย่อ ย

ทำงานดีขึ้น เพราะส า รฟีนอลที่สามารถช่วยบร รเ ท าอาการอักเสบ
ของทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้ นก าร ผลิ ตน้ำ ดี และน้ำล า ย และยังช่วยให้การเดินท า งของอาหารเหลวเคลื่อนที่ไปสู่ทา งเ ดิ น อาหารอื่นได้ดี

 

ใส่ความเห็น