โหรวันชัย เปิดดวงเมืองปีหน้า เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

โหรวันชัย เปิดดวงเมืองปีหน้า เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มีเรื่องคาดไ ม่ถึง

“วันชัย” สวมบทโหรตรวจ ดวงเมือง 2564 จับตาหลัง 1 เม.ย. ปีหน้าจะเกิดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ความปรองดองจะเกิดขึ้นอย่างคาดไ ม่ถึง การเมืองเข้าสู่ยุคใหม่

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊คส่วนตัวในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาตำราโหราศาสตร์โดยระบุว่า ใครจะพูดกันเรื่องหลักรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ในสถานการณ์การเมืองขณะนี้ก็ว่ากันไป แต่ วันนี้ ส.ว.วันชัย ขอพูดเรื่องหลักโหราศาสตร์กับการเมืองสักหน่อย

ในเพลานี้ดาวมฤตยูยังทับดวงเมืองและดาวร าหูอยู่ในราศีพฤษภ ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ทับกันในราศีมังกร ซึ่งเป็นเรือนกัมมะของดวงเมือง แต่วันที่ 29 มี.ค. 64 ดาวพฤหัสบดีจะเดินหน้าแย กจากดาวเสาร์มุ่งเข้าสู่ราศีกุมภ์เป็นลาภะแ ก่ดวงเมือง

หมายความว่าประเทศชาติในขณะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแร งและเร็วอยู่ตลอดเวลา ไ ม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง บางครั้งเปลี่ยนแปลงชนิดที่เราคาดไ ม่ถึง ใครที่ไ ม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไ ม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดจะถูกดาวมฤตยูบด ข ยี้ ทั้งร าหูก็จะซ้ำเติม

นอกจากนี้ทั้งที่ผ่านมาและกำลังดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 64 ด้วยอิทธิพลของดวงดาวเหล่านั้นยังจะมีความขั ดแ ย้งกันเรื่องการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญและกฎหมายสำคัญๆ เป็นสถานการณ์แห่งความขั ดแ ย้งที่จะเป็นไปในช่วงดังกล่าว ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งเบาและหนัก เป็นสถานการณ์ที่มากับม ฤตยูคาดไ ม่ถึง

จะสู้กันทั้งดาวดีและดาวร้ าย ระหว่างพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง บางครั้งคาดว่าจะชนะแต่ก็ไ ม่ชนะ คาดว่าแพ้แต่ก็ไ ม่แพ้ จะสู้กันอยู่ตลอดเวลาของดาวสองดวงนี้ ความปั่นป่วนวุ่นวายยังมีอยู่และอิทธิพลของดวงดาวที่ว่ามานั้นก่อให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศอย่างมากมายในหลายๆด้าน รวมทั้งโร คภั ยไ ข้เ จ็บเสมือนผีซ้ำด้ำพลอย

แต่เมื่อดาวพฤหัสบดีแ ยกจากดาวเสาร์ก็นำมาซึ่งความโชคดีแก่ประเทศ มากับม ฤตยูชนิดคาดไ ม่ถึง และนับแต่ 1 เม.ย.64 เริ่มศักราชใหม่เป็นต้นไป ความปรองดองสมานฉันท์จะเกิดขึ้นชนิดที่ไ ม่คาดฝัน เป็นอิทธิพลของดวงดาวและผู้มีอำนาจในประเทศเข้ามาคลี่คลายสถาน การณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจะเกิดเปลี่ยนแปลงใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องการเมืองเปลี่ยนแปลงแบบที่เราคิดไ ม่ถึงจริงๆ

“โหราจารย์ท่านว่าบ้านเมืองของเรานับแต่นั้น ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจะเข้าสู่ยุคใหม่ ไ ม่ใช่แบบเดิม ใครจะเชื่ อหรือไ ม่เ ชื่อหรือจะว่าอย่างไรก็ไ ม่เกี่ยวกับผมนะ เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลแต่ก็น่าคิด”

ที่ม ข่าวสด

ใส่ความเห็น