ปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน ช่วยเรียกทรัพย์โช คลาภ

ปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน ช่วยเรียกทรัพย์โช คลาภ

วันนี้เราจะพาคุณไปเสริมสิริมงคลด้วยการปลูกต้นไม้มงคลให้ตรงกับวันเกิดของตัวเอง และคนในบ้านของคุณ กับบทความ ปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

ช่วยดูดท รั พ ย์ ดูดโชคลาภ ไปดูกันเลยว่าวันเกิดแต่ละวันจะต้องปลูกต้นไม้อะไรบ้าง ถึงจะช่วยดึงดูดเงินทองเข้ามาในบ้านไม่เคยข า ด

อ ย า ก จะปลูกต้นไม้มงคลแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกต้นอะไรดีนะ เพราะว่ามีต้นไม้ให้เลือ กเยอะเต็มไปหมดเลย ลองมาปลูกต้นไม้ ม ง ค ลต ามวันเกิดของตัวเองดูสิ

ช่วยเสริมบารมีเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตได้นะ และยังหนุนในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง เรียกเงิน เรียกท รั พ ย์สินเข้ามาหาอีกด้วย แต่ละวันเกิดเหมาะที่จะปลูกต้นอะไรบ้าง

1.. ต้นไม้ประจำวันอาทิตย์

ควรจะปลูกเป็นต้นที่มี ด อ ก เป็นสีส้ม สีเหลือง จะช่วยเสริม ด ว งช ะต าและเป็นสิ ริ ม ง ค ล แ ก่ ชี วิตได้ ซึ่งก็จะเป็นต้นคูน(ร า ช พฤ กษ์) พวงระย้า ที่เสริมศักดิ์ศรี มีคนรับถือ เสริมเกียรติยศ ต้นโป๊ยเซียน ด อ ก ส้ม ด อ ก เหลือง

เรียกเงินทองเข้าบ้าน ต้นกุหลาบ ด อ ก เหลืองช่วยทำให้การงานดี บริวารดี ต้นโกสน ช่วยปกปักคุ้ม ภั ย ทำให้ร่มเย็นเป็นสุข ต้นจำปาก นำโชคลาภดี ๆ มาให้

2.. ต้นไม้ประจำวันจันทร์

ควรจะเป็นต้นที่มี ด อ ก สีขาวหรือเหลือง เช่น ต้น มะลิช่วยเสริมสิริมงคล มีเสน่ห์ เป็นที่รักของผู้คน ต้นแก้วหมายถึงความเลอค่า

สง่างาม พลูด่าง ทำให้มีที่อยู่อาศัยดี ต้นวาสนา เสริมด้านวาสนา สมหวัง ต้นกวนอิม ทำให้เรียกโชคลาภเงินทองเข้าบ้าน มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ

3.. ต้นไม้ประจำวันอังคาร

ควรจะปลูกต้นที่มี ด อ ก สีแดงหรือสีชมพู อ ย่ า ง เช่น ต้น ด อ ก กุหลาบ ทำให้ชีวิตก้าวหน้า รุ่งเรือง สบายใจ ด อ ก ชบาทำให้การงานดี ไร้อุปสรรค ต้นพญายอ ทำให้ชีวิตราบรื่น

มีความสุข ต้น ด อ ก เข็ม ทำให้ ส ม อ ง ดี มีความคิดดี มีปั ญ ญ า มีความรู้ ต้นโกสน เสริมคุณงามความดีและสร้างบุญกุศลหนุนนำเงินทองเข้ามา

4.. ต้นไม้ประจำวันพุธ

เหมาะจะปลูกต้นที่มี ด อ ก สีเหลือง เช่น ต้นโป๊ยเซียน จะทำพ า โช คลาภเข้ามาในบ้าน ต้นวาสนาจะทำให้สมหวัง ต้นกุหลาบเหลืองจะทำให้มีความสุข ต้น

กล้วยจะทำให้ร่มเย็น สุขกายสบายใจ ต้นโกสนช่วยเสริมสร้างบุญ ความดี ร่มเย็น ต้นราชพฤกษ์ เสริมด้านชื่อเสียง ศักดิ์ศรี เกียรติยศ

5.. ต้นไม้ประจำวันพฤหัสบดี

เหมาะที่จะปลูกเป็นต้นที่มี ด อ ก สีขาว จะช่วย เส ริ ม ด ว งให้ดีขึ้น เช่น ต้นกุหลาบขาว จะช่วยทำให้น่ า นับถือ สง่างาม ต้นจำปีช่วยเสริมด้านหน้าที่การ

งานให้ก้าวหน้า ต้น ด อ ก พุดเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง ต้น มะลิ ทำให้จิตใจดีบริสุทธิ์เป็นที่รักของผู้คน

ใส่ความเห็น