ทัวร์เที่ยวไทย แจก 5 พัน 1 ล้านสิทธิ์

ทัวร์เที่ยวไทย แจก 5 พัน 1 ล้านสิทธิ์

วันที่ 5 มีนาคม 2564 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยีย วย าฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิ ด จะพิจารณาขย ายโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เพิ่มสิทธิ์จองอีก 2 ล้านห้องใหม่ พร้อมขย ายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งหากผ่านการพิจารณาของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า

สำหรับความคืบหน้าของโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข และเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น “ทัวร์เที่ยวไทย” เพื่อขยายกลุ่มเ ป้าหมาย ครอบคลุมทุกวัยมากขึ้น เริ่มตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ไ ม่จำกั ดแค่ผู้สูงวัยเท่านั้น

โดยรัฐจะช่วยจ่าย 40% หรือไ ม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ในราคาแพ็กเกจขั้นต่ำ 12,500 บาท เป็นจำนวน 1 ล้านคน และจะนำโครงการทัวร์เที่ยวไทยหารือในที่ประชุมคณะกร รมการกลั่นกรองเงินกู้ในวันนี้ด้วย

ทั้งนี้จะกำหนดโควตาให้บริษัททัวร์ที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยรับนักท่องเที่ยวได้จำนวน 3,000 คนต่อ 1 บริษัท จึงคาดว่าน่าจะมีบริษัททัวร์เข้าร่วมโครงการกว่า 300 ราย ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือน

โดยขณะนี้ยังต้องหารือกันอีกครั้งว่า สรุปแล้วเงินที่รัฐบาลจะสมทบให้นั้น จะยิ งตรงไปยังผู้ใด ระหว่างบริษัททัวร์หรือผู้ใช้สิทธิ โดยทางนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้แนวทางมาว่า ควรยิ งตรงไปยังบริษัททัวร์มากกว่า เพราะจำนวนน้อยกว่าประชาชนผู้ใช้สิทธิ รวมถึงหากมีความผิ ดปกติหรือต้องดำเนินการตรวจสอบใด ๆ ก็สามารถทำได้ง่ายกว่าด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

ใส่ความเห็น