เราชนะ 2.4 ล้านคน รับ 7,000 บาท ใครได้สิทธิ์บ้าง

เราชนะ 2.4 ล้านคน รับ 7,000 บาท ใครได้สิทธิ์บ้าง

วันนี้ (20 เมษายน 2564) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ “เราชนะ” ดังนี้

1.ขย ายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้สิทธิตามโครงการเราชนะ จากเดิมไ ม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ไปเป็นใช้จ่ายได้ไ ม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2.ขยายกลุ่มเป้ าหมาย จากเดิมกลุ่มเ ป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไ ม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้ าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน กรอบวงเงินไ ม่เกิน 243,242 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับว่าจะมีจำนวนกลุ่มเ ป้าหมายเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านคน และกรอบวงเงินเพิ่มขึ้นอีก 3,042 ล้านบาท

ด้าน นางสาวกุลย า​ ตันติเตมิท​ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ​เปิดเผยว่า เดิมเราคาดการณ์จำนวนผู้ใช้สิทธิเราชนะที่ประมาณ​ 31​ ล้านคน​ แต่ขณะนี้​มีผู้ใช้สิทธิมากกว่านั้น เราคาดว่า​จะเพิ่มเป็น​ 33​ ล้านคน​ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินเพื่อรองรับการใช้จ่ายดังกล่าว

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิโครงการเราชนะ

ทั้งนี้เงื่อนไข “คุณสมบัติผู้มีสิทธิโครงการเราชนะ” รับเงินเยียวย า 7,000 บาทต่อคน ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ มีคุณสมบัติดังนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 ในเว็บไซต์ ระบุไว้ ซึ่งในส่วนนี้อาจต้องติดตามโครงการต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไ ม่)

3.ไ ม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

4.ไ ม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ ยหวัดจากส่วนราชการ

5.ไ ม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

6.ไ ม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความคืบหน้าของโครงการเราชนะจากกระทรวงการคลังกันต่อไป ว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง

นอกจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ยังกล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจรอบใหม่นั้น​ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณา​ ซึ่งจะดำเนินการหลังสิ้นสุดโครงการเราชนะแล้ว​ อาจจะเป็นโครงการที่เคยดำเนินการไปแล้วในระยะที่ผ่านมา และจะมีโครงการใหม่เพิ่มเติมด้วย

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่20 เมษายน2564 ถึงโครงการเราชนะว่า

นอกจากนี้ได้มีการกำหนดแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลการ “ทบทวนสิทธิ” ที่อาจจะมีการคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว โดยให้ สสค.แจ้งโดยตรงไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวยข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น คลังจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรืออำเภอ โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าบุคคลนั้นๆ มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการเราชนะ ก็สามารถดำเนินการคืนสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวได้

ใส่ความเห็น