ประกันสังคมแจง เห ตุที่เงิน 2,500 ยังไม่เข้า

ประกันสังคมแจง เห ตุที่เงิน 2,500 ยังไม่เข้า

(4 ส.ค.2564) สำนักงานประกันสังคม ได้เริ่มโอนเงินเยียวย าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 สำหรับ 9 กลุ่มกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 10 จังหวัดก่อน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

ขั้นตอนการโอนเงินเยียวย า

– พื้นที่ 10 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ เริ่มจ่าย 4-6 สิงหาคม 2564 วันละ 1 ล้านราย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา

– พื้นที่ 3 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ เริ่มจ่าย 9 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธย า ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

แบ่งเป็น นายจ้างได้รับ 3,000 บาท/คน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับ 2,500 บาท จำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน

ขั้นตอนการจ่ายเงิน

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่มีการผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนแล้ว

– นายจ้าง ที่เป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่มีการผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนแล้ว

– นายจ้าง ที่เป็น”นิติบุคคล” สำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า มีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 บางส่วน ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า จะโอนเงิน โดยเรียงตามลำดับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยเริ่มจากหมายเลข 1 ก่อน ดังนี้

วันที่ 4 ส.ค.2564 โอนเงินเข้าเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 0242 00112 97 1- 1 6204 00023 50 7

วันที่ 5 ส.ค.2564 โอนเงินเข้าเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 6204 00023 96 5-3 4607 00773 03 8

วันที่ 6 ส.ค.64 โอนเงินเข้าเลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 4607 00774 41 7- 8 9609 00002 24 4

แต่ยกเว้นผู้ประกันตนของนายจ้าง ที่สำนักเงินสมทบแจ้งให้ส่งรายชื่อ ระบุว่า ไ ม่มีการแจ้งสาขา และนายจ้างที่มีรหัสประเภทกิจการมากกว่า 1 รหัส ที่ไม่ได้อยู่ใน 9 รหัส

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวย ามีจำนวน 2.87 ล้านคน จึงต้องใช้เวลาในการโอน จึงจะสามารถโอนได้ครบภายในวันที่ 6 ส.ค. 2564 โดยจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุก ๆ วันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ต.ค. 2564 ส่วนอีก 3 จังหวัดที่เหลือนั้น จะดำเนินการโอนเงินเยียวย าได้ภายในวันที่ 9 สิงหาคมนี้

ใส่ความเห็น