ปล่อยให้กู้ 2 สินเชื่อ อนุมัติสูงสุด 150,000 บาท

ปล่อยให้กู้ 2 สินเชื่อ อนุมัติสูงสุด 150,000 บาท

ตอนนี้ ธนาคารออมสิน ก็มีโครงการออกมาช่วยเหลือคนไทย และได้ออกสินเชื่อ 2 สินเชื่อล่าสุด มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

1.ซอฟต์โลน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ด อ กเบี้ยต่ำ สำหรับ ผู้ประกอบการ
-โครงการ สินเชื่อ ด อ กเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับ ผู้ประกอบการ Non – Bank ที่กำลังได้รับผลกระทบจากโควิด วงเงินกว่า 150,000 ล้านบาท

-ทางธนาคารออมสิน ก็ได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า 14,800 ราย

-คิดเป็นวงเงินจำนวนกว่า 136,800 ล้านบ นอกจากนี้ ยังได้เตรียม จะปล่อย สินเชื่อซอฟต์โลน ก้อนใหม่ ในวงเงินจำนวนกว่า 100,000 ล้านบาท

-สำหรับกลุ่ม นักท่องเที่ยว โดยในขณะนี้ ก็ได้ส่งเ รื่ อง ไปที่กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาแล้ว และ อาจจะได้เห็นการช่วยเหลือ ในเร็วเร็วนี้ เตรียมที่จะยืมเงิน กันได้เลย

คุณสมบัติ ของผู้ที่ขอสินเชื่อ
– เป้นผู้ประกอบ ธุรกิจ การเงิน ที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ให้บริการ ให้สินเชื่อ แก่ลูกหนี้ รายย่อย ได้แก่ สินเชี่อ บัตรเครดิต สินเชื่อ ส่วนบุคคล ลิซซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อ รถจักรย านย นต์ และ สินเชื่อทะเบียนรถ

– ในรอบปี บัญชี 2562 ต้องมีผลกำไร สุทธิ จากการดำเนินการกิจการ

– กำหนด D/E Ratio ที่ไม่เกิน 10 เท่า และ มี NPLs ที่ไม่เกิน 5.00%

– เป็นผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของ โควิด

– ต้องมีมาตรการ ในการพักชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือ ลูกหนี้ ในวงกว้างอย่างชัดเจน

ส้วนวัตถุประสงค์ เป็นการ ให้สินเชื่อใหม่ เพื่อช่วยเสริม สภาพคล่อง ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ Non-Bank ให้สามารถที่จะช่วยเหลือ ลูกหนี้รายย่อย ของแต่ละบริษัท ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด ให้ได้รับ การผ่อนปรนเงื่อนไข

ประเภท สินเชื่อ เงินกู้ระยะย า ว (L/T)
จำนวนเงินในการให้กู้ ให้กู้ได้ ที่สูงสุด ไม่เกิน รายละ 5,000 ล้านบาท โดยพิจารณา ตามความสามารถ และ ความจำเป็นในกิจการ

กำหนดให้กู้ได้ ไม่เกินที่ร้อยละ 10 ของสินเชื่อ ของผู้ที่ขอกู้ในแต่ละราย ณ สิ้นเดือน ก่อนการอนุมัติ

พิจารณาเฉพาะ ลูกหนี้รายย่อย บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล ที่มี สถานะปกติ และต้องไม่เกินยอดคงค้าง ของลูกหนี้ ที่มีคุณภาพดี ที่บริษัท นั้นจะให้ความช่วยเหลือ

ระยะเวลาชำระเงินกู้ ระยะเวลากู้ 2 ปี

อัตรา ด อ กเบี้ ย
– อัตรา ด อ กเบี้ ย เงินกู้ เท่ากับ 2% ต่อปี

– อัตรา ด อ กเบี้ย กรณีที่ผู้กู้ ออกจากโครงการ และ อัตรา ด อ กเบี้ ย กรณีที่ผิดนัด ไม่ ชำ ระหนี้ ให้เป็นไปตาม โครงการสินเชื่อ ด อ กเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

สำหรับ ผู้ที่ป ระกอ บธุ รกิ จ ที่ได้รับผลกร ะท บจากโควิด

หลักประกันการกู้เงิน
ต้องมีหลักประกัน เช่น สิทธิเรียกร้อง จากลูกหนี้ ของผู้กู้ เท่ากับ วงเงินกู้ โดยจดทะเบียน หลักประกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักประกัน ทางธุรกิจ และ บุคคล ที่ธนาคาร เชื่อถือ และ/หรือ หลักประกัน อื่น อื่น ตา มเกณฑ์ ที่ทาง ธน าค ารได้กำหนด

ว งเ งินโครงการ
วงเงิน 70,000 ล้านบาท ภ า ยใน วงเงิน “โครงการสินเชื่อ ด อ กเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ที่ ประก อบธุ รกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 150,000 ล้านบาท

ระยะเวลาของโครงการ
สำหรับ ผู้ประกอบการ ที่สนใจ นั้นสามารถที่จะ ยื่นขอสินเชื่อ กับทางธนาคาร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธ.ค 63

หรือ จนกว่า วงเงินสินเชื่อรวมจะหมด ในโครงการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข อื่น อื่น เป็นไปตาม ทางธน าค ารกำหนด

ผู้ที่ต้องการ จะเข้าร่วมในมาตรการ “โครงการ สินเชื่อ ด อ กเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับ ผู้ประ กอ บการ Non – Bank

สามารถกรอกข้อมูล เ พื่ อให้เจ้าหน้า ที่ติดต่อ แจ้งสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/

2. สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบ อาชีพอิสระ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
“สินเชื่อฉุกเฉิน” 10,000 บาท จากออมสิน เริ่มเปิดให้ผู้ประกอบ อาชีพอิสระ ที่คุณสมบัติ ตรงตามที่กำหนด

สามารถ ที่จะขอสินเชื่อได้ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/ ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา

สินเชื่อดังกล่าวนี้ สามารถกู้ได้ จนไปถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือ จนกว่าวงเงินจะเต็ม ผู้ที่ต้องการสินเชื่อ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติ ผู้ที่ขอสินเชื่อ
– มีที่อยู่อาศัย ที่แน่นอน ติดต่อได้

– มีรายได้ ไม่เกิน เดือนละ 30,000 บาท

– เป็นผู้ประกอบ อาชีพอิสระ นอกภาค การเกษตร เช่น พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้าง รับจ้างทั่วไป มัคคุเทศก์ ขับแท็กซี่ เป็นต้น)

– ได้รับ ผลกระทบ จากการระบาดของโ ร ค “โควิด-19”

วงเงิน สินเชื่อ สูงสุดที่ 10,000 บาท

อัตรา ด อ กเบี้ย

-อัตรา ด อ กเบี้ย คงที่ Flat Rate 0.10% ต่อเดือน

หลักประกัน
-ไม่ต้อง มีหลักประกัน

การชำระคืน ระยะเวลา ในการให้กู้ ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการ ผ่อนชำระหนี้ ใน 6 งวดแรก และเริ่มชำระเงินคืน เงินต้น และ ด อ กเบี้ย ในงวดที่ 7 โดยหักเงิน จากบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่กู้

ระยะเวลาในการขอสินเชื่อ ระยะเวลา อนุมัติ เงินกู้ และ จัดทำสัญญา สิ้นสุดในวันที่ 30 ธ.ค 63 หรือ จนกว่าจะครบวงเงิน 20,000 ล้านบาท

แหล่งข้อมูล jo-workman

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า