ใครชอบกินปลาทู ควรรู้

ใครชอบกินปลาทู ควรรู้

ปลาทูนั้นเป็นสิ่งที่เรามักนำไปประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็น ทอด ต้ม ปิ้ง นอกจากจะเป็นอาหารที่คนไทยชื่นชอบแล้ว หลายคนจะรู้หรือไม่ว่า ใครที่ยังชอบกินปลาทูบ่อย บ่อย ควรต้องรู้ไว้เลย เพราะการกินปลาทูบ่อย บ่อย ดีต่อสุขภาพมาก

มีประโยชน์มากมายที่ควรรู้ ปลาทูจัดอยู่ในกลุ่มปลาที่มีไขมันต่ำ มีไขมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 กรัมต่อเนื้อ 100 กรัม ส่วนปลาทูมีข้อดีอย่างไรบ้างไปดูกันเลย

1. ร่า งกายได้รับวิตามิ นที่หลากหลาย จากข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูเราจะเห็นเลยว่า ปลาทูส่วนที่กินได้ในปริมาณ 100 กรัม ให้แร่ธาตุ วิตามิน และคุณค่าทางสารอาหารที่จำเป็ นต่อร่า งกายหลากหลายชนิด ทั้งธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี 1 บี 2 กรดไขมันจำเป็น ไน อะซิน ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ที่พบได้ในปลาทู

2. บำรุงประสาทและสมอง ในปลาทูมีทั้งไอโอดีนและกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่า งกาย โดยในปลาทูมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือกรดไขมันโอเมก้า 3 ค่อ นข้างมาก ซึ่งกรดไขมั นชนิดนี้ร่า งกายเราไม่สามารถสร้า งขึ้ นมาเองได้ ต้องรับเอาจากอาหารที่มีโอเมก้า 3 สูงอย่างปลาทู เป็นต้น

และนอกจากไอโอดีนและโอเมก้า 3 แล้ว ปลาทูยังมีกรดไขมัน DHA ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบประสาทและสมอง โดยเฉ พาะสมองในส่วนการเรียนรู้และจดจำ

3. โปรตีนสูงมาก ปลาทูเป็นแหล่งที่ดีของโปรตี น และโปรตีนจากเนื้อปลาก็เป็นโปรตี นที่ย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น อื่น ส่งผลให้ระบบย่อยไม่ต้องทำงานย่อยโปรตีนจากปลาหนักเท่าการย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อห มูหรือเนื้อวัว

อีกทั้งโปรตี นในเนื้อปลาทูยังมีปริมาณค่อ นข้างสูง โดยปลาทู 100 กรัมมีโปรตี นอยู่ถึง 24.9 กรัม ร่า งกายก็จะได้รับโปรตี นจากปลาทูไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่า งกาย ช่วยเสริมสร้างร่า งกายให้เจริญเติบโตตามวัยอั นควรอีกด้วย

4. ป้องกันโ รคซึมเศร้ า ผลการวิจัยจากมหาวิทย าลัยออกซ์ฟอร์ด พบว่า กรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อการทำงา นของระบบประสาทและสมอง และการข าดกรดไขมันชนิดนี้ อาจเป็นสาเหตุของโ รคซึมเศร้ าและโร คสมาธิสั้นได้ โดยเฉ พาะในเด็ กวัยกำลังเรียนรู้

หากข าดกรดไขมันโอเมก้า 3 อาจมีพัฒ นาการด้านการอ่า น-เขีย นค่อนข้างช้ากว่าเด็ กในวันเดียวกัน ที่ได้รับกรดไขมันโอเมก้า 3 ในปริมาณที่เ พียงพอต่อความต้องการของร่า งกาย

5. ช่วยลดไขมันตัวในเลือ ดได้ ปลาทูมีกรดไขมันชนิด PUFA หรือกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง ซึ่งกรดไขมั นดีเหล่านี้มีสรรพคุณช่วยลดระดั บไตรกลีเซอไรด์ในเลือ ด อีกทั้งในปลาทูยังมีกรดไขมั น EPA ซึ่งเป็นกรดไขมั นในกลุ่มโอเมก้า 3 มีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือ ดและลดระดั บไตรกลีเซอร์ไรด์

ไขมันตัวร้า ยอันเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะไขมันอุดตั นเส้ นเลือ ด นำไปสู่โ รคหัวใจและโ รคหลอดเลือ ดหัวใจอย่างเส้ นเลือ ดในสมองแตกได้

ถึงแม้จะมีปริมาณอย่างละนิดละหน่อย แต่ก็จัดเป็นสา รอาหารที่สำคัญต่อการทำงานของร่า งกาย ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองให้ควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนในร่า งกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

แหล่งข้อมูล  herbtrick

ใส่ความเห็น