บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 64

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 64

มีรายงานว่า นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 64 กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ โดยเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนจะอิงรายได้ครัวเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาท/ปีกำลังพิจารณา

ส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับ เช่น วงเ งิ นซื้อของร้านธงฟ้า ค่าโดยสารรถไฟ บขส.และขสมก. ส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มจะเหมือนเดิม ส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขอดูในรายละเอียดก่อน สวัสดิการต่าง ต่าง ที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด รวมทั้งของขวัญปีใหม่ที่เตรียมไว้ให้ประชาชนสิ้นปีนี้ด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1)มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

2)ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

3)ไม่มีทรัพย์สินทางการเ งิ น (เ งิ นฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

4)รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา

5)ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2 – 3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

6)ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่

-บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาหน้าบัญชีเ งิ นฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน

-สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)

-ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้

-บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

-สำเนาบัตรประจำตัวผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (ถ้ามี)

-สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)

-ใบรับรองแพทย์

-สำเนาหน้าบัญชีเ งิ นฝากธนาคารของผู้ดูแล กรณีผู้สูงอายุ ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่ ว ยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ใส่ความเห็น