อย่าทำตัวเป็นม้าพันลี้ อย่าอวดดีคิดว่าตนเองเก่ง หรือ อยู่เหนือผู้อื่น

อย่าทำตัวเป็นม้าพันลี้ อย่าอวด … Read More

3 ร า ศีดั งต่อไปนี้ ขอให้ตั้งสติ ร อ บ ค อ บ และวางแผน แล้วทุ กอ ย่ างจ ะดีเ อง

3 ร า ศีดั งต่อไปนี้ ขอให้ตั้ง … Read More

เตื อน ช่ ว งนี้ถ้าไม่จำเป็ นอ ย่า พา ลู กอ อ กจ ากบ้าน RSV ระบา ดหนัก

เตื อน ช่ ว งนี้ถ้าไม่จำเป็ นอ … Read More