หากถึงจุดๆหนึ่งของชีวิต ใครบ้างที่จะยังคงอยู่เคียงข้างเรา

มุมานะไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้ ทุ … Read More